Slovník důležitých pojmů

Akcie na jméno

Akcie je druh cenného papír a její majitel se označuje jako akcionář. Znamená to, že vložil určitý podíl do akciové společnosti. 

Akcie na majitele

Akcie se řadí mezi cenné papíry. Jejich majitelé se nazývají akcionáři. 

Akcionář

Vlastníci (akcionáři) mají ve společnosti určitá práva. Firmu řídí prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Jedna akcie zpravidla představuje jeden hlas.

Akciová společnost

Akciová společnost představuje jeden z typů obchodní společnosti. Je rozdělená do určitého počtu akcií, které určují její celkovou hodnotu. 

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů představuje místo, kde se obchoduje s cennými papíry. Samotná burza je právnickou osobou,...

Cenný papír

Cenný papír je listina nebo evidence a obsahuje soukromé právo. Subjekt vydávající cenné papíry se nazývá emitent

Centrální registr úvěrů (CRÚ)

Centrální registr úvěrů se označuje zkratkou CRÚ. Jedná se o určitý systém, který eviduje příslušné informace o klientech a jejich závazcích vůči všem bankám.

Daňová evidence

Daňová evidence je v podstatě náhrada za jednoduchého účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004.

Daňový ráj

Daňový ráj je označení pro zemi specifickou velmi nízkými daněmi a orientující se převážně na zahraniční kapitál.

Datová schránka

Datová schránka je od roku 2009 definovaná jako elektronické úložiště. 

DIČ

DIČ je zkratka, která označuje daňové identifikační číslo rozlišující daňové subjekty. 

Dividenda

Výnos z akcie se nazývá dividenda. Akcionářům se vyplácí dle rozhodnutí valné hromady v rozhodný den.

Dluhopisy

Dluhopis je druhem cenných papírů. Nejčastěji se jedná o obligace a bondy. Vyjadřují závazek mezi emitentem (stát, samospráva nebo korporace) a věřitelem. 

Dohoda o plné moci

Dohoda o plné moci je potvrzení, že došlo ke vzniku smluvního zastoupení.

Dozorčí rada

Tento kolektivní orgán má (převážně) kontrolní pravomoci vůči orgánu, který firmu řídí.

DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejvýznamnějších příjmů státního rozpočtu. Tuto daň platí všichni zákazníci při běžném nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb.

Družstvo

Družstvo se dříve označovalo jako společenství

Dualistický systém

Dualistický systém (neboli zákon o obchodních korporacích) je vnitřní systém společnosti, kterou představenstvo vede a je jejím zároveň statutárním orgánem. 

Evropská společnost

Evropská společnost se někdy nazývá jen zkratkou SE, což je anglická zkratka pro Societas Europaea. 

Fyzická osoba

Fyzická osoba se často označuje zkratkou FO. Tento pojem je potřeba oddělovat od právnické osoby, tedy právních subjektů. 

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru