Vyměnitelné dluhopisy

S tímto druhem dluhopisu se pojí právo na jeho výměnu za jiný dluhopis nebo akcie. 
Toto právo může být uplatněno namísto práva na splacení dluhopisu.
Chat on WhatsApp