Nominee akcionář

Skutečný vlastník akcií si může zvolit registrovaného vlastníka, tzv. nominee akcionáře (FO nebo PO), jenž bude držet akcie jeho jménem.
Podíl nominovaného akcionáře se stanoví na základě smlouvy o úschově.
Chat on WhatsApp