Nominee služby

Nominee služby nabízí firmy, které za pravidelný roční poplatek poskytují osoby do funkce statutárního orgánu společnosti. 
Důvody: anonymita vlastnictví a řízení společnosti, ochrana soukromí, eliminování pozornosti v široké veřejnosti, nedostatek orgánů do společnosti. Dosazená osoba jedná na základě plné moci a pokynů od klienta či jeho zástupce.
Chat on WhatsApp