Živnost

Živnost upravuje zákon č. č. 455/1991 Sb. Jedná se o soustavnou podnikatelskou činnost, provozovanou samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
Fyzická či právnická osoba musí získat živnostenské oprávnění od živnostenského úřadu na základně podání žádosti.
Živnosti dělíme na:
1. ohlašovací (řemeslné, vázané, volné)
2. koncesované 
Chat on WhatsApp