Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o veřejných rejstřících je obecně závazný právní předpis, který upravuje zřízení, fungování a správu veřejných rejstříků. Veřejné rejstříky jsou databáze, které shromažďují a uchovávají údaje o fyzických a právnických osobách.
Zákon o veřejných rejstřících stanovuje pravidla pro zápis do rejstříků i změnu a zrušení zápisů v rejstřících, jako je obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů a další. Uvedené rejstříky mají různé účely, ale obecně slouží k zajištění transparentnosti a dostupnosti informací o subjektech působících na území ČR. Zákon také upravuje způsob přístupu k rejstříkovým záznamům a jejich veřejnou dostupnost. 
Cílem zákona o veřejných rejstřících je zajistit transparentnost, právní jistotu, fungování hospodářství, bezpečnost tržního a podnikatelského prostředí a ochranu veřejnosti.
Chat on WhatsApp