Skutečný majitel

Skutečný majitel je fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá právnickou osobu (nebo podíl na právnické osobě), má na ni vliv, určuje její uspořádání nebo z ní má pro sebe – přímo nebo zprostředkovaně – významné příjmy. Skutečný majitel nad sebou nemá nikoho dalšího, nikoho nadřazeného.
Právnickou osobou se rozumí například obchodní společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost atd.), nadace, svěřenský fond atp. 
Skutečný majitel není formálně veden jako vlastník. Zákonní vlastníci, označovaní také jako „registrovaní vlastníci“, mohou, ale nemusí mít stejné zájmy jako skutečný majitel.
Koncept skutečného majitele je důležitý z hlediska transparentnosti a boje proti praní špinavých peněz, korupci a daňovým únikům. Identifikace skutečných majitelů je také důležitá ve finančním sektoru, jako jsou banky a finanční instituce, které jsou povinny zjišťovat a evidovat skutečné majitele svých klientů.
Chat on WhatsApp