Slovník důležitých pojmů

Offshore společnost

Offshore společnost je firma, která je založena v tzv. daňovém ráji. 

Ohlašovací živnosti

Živnosti se v základu dělá na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací nepotřebují žádné speciální povolení, jako je tomu v případě koncesovaných živností, které reguluje stát.

OSVČ

OSVČ je zkratka pro osobu samostatně výdělečně činnou. Tento pojem je v dnešní době již poněkud zastaralý, ale velmi rozšířený. 

Plná moc

Plnou moc můžeme vnímat jako vznik smluvního zastoupení. 

Podíl

Podíl ve společnosti určuje výši práv a povinností ve firmě. Každý může mít ve firmě jen jeden podíl vyjma akciové společnosti, kde je výše podílu závislá na počtu akcií.

Podílový fond

Podílový fond si můžeme představit jako soubor majetku. Jedná se o nástroj sloužící k investičním operacím. 

Podnikání

Podnikání představuje soustavnou a samostatnou činnost konkrétní osoby za účelem dosažení zisku.

Podnikatel

Podnikatel je označení pro fyzickou nebo právnickou osobu, která se věnuje podnikání.

Podnikatelský plán

Podnikatelský plán by měl ukazovat komplexní obraz všech částí podnikání. Měl by také obsahovat a definovat potenciál a smysl firmy. 

Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr se dá také označit jako jádro podnikání. 

Pohledávka

Z hlediska účetnictví patří pohledávka mezi aktiva. Jedná se o právo na zaplacení určité finanční částky.

Právnická osoba

Právnická osoba má již od počátku svého vzniku určitá práva a povinnosti. Jednat za ní mohou fyzické osoby, tzv. statutární orgány.

Prokura

Prokura je v podstatě určitý druh plné moci. Využívá se v případech, kdy podnikatel zmocní danou osobu k veškerému právnímu jednání. 

Průmyslový vzor

Jako průmyslový vzor se označuje způsob právní ochrany designu konkrétního výrobku. 

Představenstvo

Představenstvo je statutární orgán, který se stará o běžnou činnost akciové společnosti nebo družstva. V podstatě se jedná o obchodní řízení společnosti. 

Ready-made společnost

Ready-made společnost má podobu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a byla založena za účelem následného prodeje koncovému zákazníkovi.

Rezervní fond

Tento fond je primárně určen k tomu, aby pokryl případné ztráty společnosti. Může se sem ukládat část čistého zisku a další vlastní zdroje obchodní společnosti.

Rozdělení obchodní společnosti

Rozdělení obchodní společnosti upravuje obchodní právo a princip je poměrně jednoduchý. 

Řemeslná živnost

Řemeslné živnosti jsou uvedené v živnostenském zákonu. Jedná se o takový typ živností, které nejsou volně udělitelné, ale člověk musí pro jejich získání splňovat určité podmínky. 

Sídlo společnosti

Jako sídlo společnosti se označuje místo, kde lze podnikatele nějakým způsobem zastihnout

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru