Svolání valné hromady

Valná hromada je kontrolním orgánem společnosti. 
Rozhoduje, jak se naloží se ziskem nebo ztrátou, jmenuje jednatele, schvaluje účetní uzávěrku nebo rozhoduje o změnách ve společenské smlouvě. Svolání zasedání valné hromady nicméně podléhá určitým pravidlům. Pozvání musí být všem společníkům ve společnosti s. r. o. oznámeno nejpozději 15 dní před dnem konání a to písemně. Účetní uzávěrka je zpravidla projednávána na konci roku. Valná hromada by měla zasednout ještě o 6 měsíců později, aby došlo k aktualizaci a zachování reálných údajů v účetní uzávěrce. 
Chat on WhatsApp