Úroková sazba

Úroková sazba znamená procentní vyjádření navýšené části půjčených peněž, které zaplatí dlužník věřiteli. 
Čím nižší úroková sazba je, tím více si lidé půjčují, protože se pro ně úvěr stává dostupnějším. 
Chat on WhatsApp