Výroční zpráva

Jedná se o velmi důležitý dokument, ve kterém společnost podává informace o dosavadním vývoji společnosti za předchozí rok.
Informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti i vyhlídkách do dalšího roku. Společnosti, které musejí výroční zprávu vydávat, mají svou informační povinnost dány zákonem č. 256/2004 Sb.
Chat on WhatsApp