Soukromoprávní odpovědnost

Protiprávní jednání, kdy do hry nevstupuje stát. 
Jedná se tudíž o vztah mezi dvěma subjekty, které mají totožné postavení. V rámci soukromoprávní odpovědnosti rozlišujeme např.
– odpovědnost za škodu
– odpovědnost za nemajetkovou újmu
– odpovědnost za vady
– odpovědnost za prodlení
– odpovědnost za bezdůvodné obohacení atd. 
 
Škůdce je vždy povinen odčinit své jednání a nahradit poškozenému újmu.
Chat on WhatsApp