Podnikání na volné noze: Jak na to?

11.05.2020

Podnikání na volné noze se často označuje jako trend 21. století. Kolem nás je spousta lidí, freelancerů, kteří nabízejí své služby a pracují sami na sebe. Žádná stálá pracovní doba, žádný šéf za zády. Jak na podnikání na volné noze?

Podnikání na volné noze neboli tzv. freelancing je dnes velmi častou formou podnikání, zejména u mladých lidí. Freelancerem se stanete vlastně velmi jednoduše – zahájíte činnost jako OSVČ. Podnikatelskou kariéru takto můžete nastartovat už klidně při škole nebo i při zaměstnání a pak se plně osamostatnit. Mnoho freelancerů se drží především v oblasti kreativních a marketingových oborů, které je možné vykonávat online odkudkoliv na světě. Pracovat ale můžete téměř v jakékoliv oblasti.

 

Jak začít podnikat?

Abyste mohli být freelancerem, tedy podnikat na volné noze, potřebujete se stát živnostníkem a osobou samostatně výdělečně činnou (můžete podnikat i způsobem, že budete pracovat na základě jednorázové smlouvy o dílo apod.). S tím se pojí nutná administrativa, placení daní a sociálního a zdravotního pojištění.

 

Kromě administrativy potřebujete také odbornost – musíte se ve svém oboru vyznat a vědět, co vy sami umíte a co je vaše specializace.

 

Jak je to se zdravotním pojištěním pro OSVČ?

Pokud podnikáte sami na sebe, musíte platit alespoň minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Výše těchto záloh je pro rok 2020 částka 2 532 korun. V případě, že podnikat teprve začínáte, zálohu musíte zaplatit do 8. dne měsíce následujícího po tom, ve kterém jste zahájili své podnikání. Pokud tedy začnete podnikat například v květnu, zálohy musíte zaplatit do 8. června. Abyste nezapomněli zaplatit a neměli problémy s pojišťovnou, je dobré si nastavit ve své bance trvalý příkaz k úhradě. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit alespoň v minimální výši, ale můžete si částku i libovolně zvýšit.

 

Jak je to se sociálním pojištěním?

Sociální pojištění rovněž platíte na začátku podnikání alespoň v minimální stanovené výši. Pro hlavní činnost je tato částka pro rok 2020 stanovena na 2 544 korun. V dalších letech se pak výše záloh na sociální pojištění stanoví podle vyměřovacího základu, který je stanoven jako 50 % z daňového základu. Sami si můžete zvolit i vyšší vyměřovací základ a tím vyšší zálohy na sociální pojištění.

 

V případě vedlejší činnosti je platba záloh na sociální pojištění dobrovolná, ovšem pouze při nízkém příjmu. Jakmile přesáhnete hranici rozhodného příjmu 83 603 korun za rok, placení sociálního pojištění se nevyhnete. Pro vedlejší činnost jsou minimální zálohy stanoveny na 1 018 korun měsíčně.

 

OSVČ a daně

S podnikáním na volné noze nutně přichází i daňová povinnost. Daňové přiznání za předchozí kalendářní rok musíte podat vždy do konce 1. čtvrtletí. Letos se kvůli koronavirové krizi tato povinnost posunula a nový řádný termín pro podání daňového přiznání je 1. července 2020.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru