Vyznejte se jako podnikatelé v daních

06.02.2020

Začali jste podnikat, ale daně jsou pro vás stále španělská vesnice? Jaké daně se vás budou týkat nejčastěji, jak a kdy byste je měli řešit a kdy se vyplatí být plátci daně z přidané hodnoty (DPH)? Vše potřebné se dočtete v tomto článku.

Daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob je jedna z těch, kterým se nevyhnete, ať už jste zaměstnanec nebo podnikatel (OSVČ). Vedle fyzických osob existují i právnické osoby. Zjednodušeně řečeno firmy. Daň z příjmů právnických osob platí právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, tedy společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, ale i družstva a další. Tyto společnosti podávají daňové přiznání za firmu (právnickou osobu), zatímco zaměstnanci a OSVČ podávají daňové přiznání za sebe. Jedinou výjimku tvoří veřejná obchodní společnost, kde příjmy daní každý společník zvlášť ve svém daňovém přiznání – podává tedy přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob se podává vždy jednou za kalendářní (nebo hospodářský) rok v určeném období – nejčastěji do konce března (případně do 1. dubna). Přiznání se podává za předcházející rok, tedy v letošním roce 2020 podáváte daňové přiznání za rok 2019.

 

Pokud do daného termínu nestíháte podat daňové přiznání, můžete finanční úřad požádat o odklad termínu. Musíte tak ale učinit písemně do 1. dubna 2020. V případě, že za vás bude daňové přiznání podávat daňový poradce je nutné doložit i plnou moc od daňového poradce. V tomto případě získává poradce 3 měsíce navíc a termín je automaticky posunut na 1. července.

 

Termíny podání daňového přiznání pro 2020:

-        Řádný termín – 1. 4. 2020.

-        Odložený termín – 1. 7. 2020.

-        V případě příjmů ze zahraničí je možné termín posunout až na 1. 11. 2020.

 

DPH

Jako podnikatel se stanete plátcem DPH, pokud vaše příjmy překročí 1 milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců. Jako plátce daně se můžete registrovat i dobrovolně, což se vyplatí zejména v případech, kdy je vaším konečným zákazníkem rovněž plátce DPH.

 

Zdaňovací období pro DPH

Zdaňovací období pro plátce DPH je kalendářní měsíc (případně čtvrtletí). Z toho vyplývá, že daňové přiznání podává identifikovaná osoba a měsíční plátce DPH do 25. dne v následujícím měsíci (v případně čtvrtletí do 25. 4., 25. 7., 25. 10. a 25. 1.).

 

Spotřební daň

Spotřební dani podle zákona o spotřebních daních podléhají vybrané výrobky jako jsou alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo minerální oleje. Plátcem spotřební daně je každý, kdo tyto výrobky vyrábí nebo dováží.

 

U spotřební daně je správcem daně celní úřad, se kterým své povinnosti musíte řešit ještě předtím, než výrobky podléhající spotřební dani začnete vyrábět nebo dovážet.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru