Obsah

Články

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Tuto službu nabízíme fyzickým i právnickým osobám s garancí 100 % úspěšnosti zápisu do obchodního rejstříku. V případě potřeby jsme schopni pro novou společnost zabezpečit dočasné nebo i trvalé sídlo.

Pro založení s. r. o. společnosti je nutno vykonat

uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
složení základního kapitálu (dle nového zákona možnost volit výši základního kapitálu již od 1,-)
Toto vše byste museli zařídit sami, nebo můžete využít našich služeb.
získání živnostenského oprávnění
zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku
registrace nové společnosti u příslušného finančního úřadu

Výhody našich služeb

Nevýhody této služby

Služba založení s.r.o. zahrnuje

základní poradenství v oblasti založení společnosti (projdeme Vaše požadavky, zda jsou v souladu s platnou právní úpravou, případně je do takové podoby upravíme),
připravíme veškerou potřebnou dokumentaci, která bude přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku – zajistíme tak za Vás veškerou administraci včetně notářského zápisu,
vyřídíme za Vás veškerou zdlouhavou a náročnou komunikaci s příslušnými úřady,které nelze opomenout při založení společnosti (obchodní rejstřík, živnostenský úřad),
připravíme návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a společnost založíme,
garantujeme Vám správné znění všech dokumentů a administrativní bezchybnost od první schůzky až do založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) do příslušného obchodního rejstříku,

Pro ověření skutečnosti, že naše služby jsou vzhledemk poměru kvality s cenou nejpříznivější na trhu, Vám zdarma nabízíme službu srovnání cenready-made s konkurencí a v případě, že byste obdrželi kvalitativně srovnatelnou a cenově výhodnější nabídku, jsme připraveni ji naší nabídkou cenově dorovnat! Zašlete nám prosím cenovou nabídku konkurence, po ověření ceny vpoměru ke službám, Vás budeme kontaktovat s aktuální cenou.

Proces objednávky:

Zvolte jednu z variant založení společnosti s naším či Vaším základním kapitálem a proveďte Vaši on-line poptávku.

Do Vaší emailové schránky přijde objednávkový formulář, in your inbox, which needs to be completed který je potřeba dle uvedených pokynů vyplnit a zaslat zpět
Po zaslání objednávkového formuláře se s Vámi spojí pracovník naší společnosti a domluví s Vámi všechny podrobnosti
Společně dohodnete i termín schůzky u spolupracujícího NOTÁŘE, zde se provádí platba za naše služby v hotovosti (popř. platba zálohovou fakturou)
Jednání u notáře a uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu probíhá cca hodinu a společnost je založena. Majitelem a jednatelem společnosti je klient popř. jím zvolení zástupci. V případě, že si zapůjčíte základní kapitál společnosti od nás, zakládá se společnost na naše pracovníky a je poté převáděna na klienta jako standardní ready made společnost.
V případě, že budete základní kapitál společnosti skládat sami - vyberete banku a základní kapitál složíte na účet založené společnosti a potvrzení o tomto úkony nám doručíte. V případě zapůjčeného základního kapitálu jej skládá naše společnost.
Naši pracovníci vyřídí živnostenský list s 80 ti volnými živnostmi pro založenou společnost a popřípadě i vázané, řemeslné či koncesované listiny za příslušný příplatek. Klient si může tyto nadstandardní živnosti vyřídit i sám.
Podání návrhu na Obchodní rejstřík pracovníkem naší společnosti.
Po cca 5 až 10 pracovních dnech budete námi upozorněn na skutečnost, že Vámi požadované změny byly již zaneseny do obchodního rejstříku a Vy si můžete vyzvednout nový výpis z OR.
Převod společnosti na klienta v případě, že základní kapitál společnosti byl zapůjčen od naší společnosti.

V případě Vašeho zájmu o tuto službu budeme požadovat tyto informace

firma (název) a sídlo společnosti
předmět podnikání (činnosti)
jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště prvních jednatelů společnosti
způsob jakým jednatelé jednají jménem společnosti
určení společníků (jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště fyzické osoby nebo firma, IČ a sídlo právnické osoby)
určení správce vkladu (musí být uveden zakladatel, resp. jeden za zakladatelů)
výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka, způsob a lhůta splácení vkladu
další údaje, které vyžaduje obchodní zákoník

Dokumenty, které od Vás potřebujeme

Jednatel:

 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, bez zápisu, z ČR i z místa bydliště a ze státu, jehož je osoba občanem
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Věrohodný průkaz prokazující místo pobytu (pouze u nerezidentů)

Živnosti:

 • Odpovědný zástupce – od 1. 08. 2006 nepotřebuje právnická osoba pro volné živnosti odpovědného zástupce
 • Pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti stanoví podmínky a požadavky na listiny živnostenský zákon
 • Výpis z katastru nemovitostí objektu sídla
 • Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti nebo nájemní smlouvu

Sídlo:

 • Výpis z katastru nemovitostí objektu nového sídla ne starší 2 měsíců
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (podpis vlastníka musí být úředně ověřen)

Společník:

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas a věrohodný průkaz o místu pobytu
 • Je-li společníkem jiná právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument u zahraničních společností

Ověření listin

 • Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce.
 • Zahraniční dokumenty musí být soudním překladatelem přeloženy do českého jazyka.
 • Zahraniční veřejné listiny musí být dále ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) – přehled požadavků na ověření zahraničních veřejných listin naleznete zde.

Upozornění

Tyto služby poskytujeme pro společnosti se sídlem kdekoliv na území ČR, asistenční služby však poskytujeme pouze v provozovně nebo notářské kanceláři v Hradci Králové popř. v Praze.

Tiché společenství za příplatek 2000 Kč bez DPH – může být uzavřeno na dobu určitou i neurčitou, podíl tichého společníka může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo může být stanoven pro každý rok v jiné výši. Vždy však musí být jeho výše dohodnuta předem. Rovněž není možné uzavřít tiché společenství s tím, že jako podíl na zisku mu náleží určitá minimální částka s případným bonusem za vysoký zisk. Podíl společníka musí být vždy podíl.

Cena společnosti s ručením omezeným s Vaším základním kapitálem
Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnosti na jedné z naších exkluzivních adres Praha 1, Praha 2, Brno, Ostrava a to na 6 či 12 měsíců v programu GOLD s platbou na celé období dopředu. Konečná cena za balíček založení a 6 či 12 měsíců sídla v programu GOLD je 9900,- bez DPH.
Od 6.312 Kč bez DPH *
Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnosti na jedné z naších exkluzivních adres Praha 1, Praha 2, Brno, Ostrava a to min. na 24 měsíců s platbou na celé období dopředu
6.900 Kč bez DPH **
Cena založení společnosti s. r. o. bez dalších služeb
9.900 Kč bez DPH ***

* Cena s DPH za sídlo v programu GOLD na 6 měsíců je  3.267,-  + cena s DPH založení je 8.502,-. Cena s DPH za sídlo v programu GOLD na 12 měsíců je  4.341,-  + cena s DPH založení je 7.248,-. Ceny jsou konečné.

** Cena s DPH je 8.139,- + cena za sídlo dle zvolené délky kontraktu v minimální délce 24 měsíců a více s platbou na celé období dopředu v den návštěvy notáře. Ceny za sídlo již od 199,-bez DPH měsíc. Více čtěte zde.

*** Cena s DPH je 11.769,-, je konečná a není podmíněna dalším nákupem nebo využitím služeb.

Společenská smlouva zakládané společnosti s.r.o. obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, nebo přípustné modifikace. V případě nadstandardních požadavků, které zákon nestanoví v přípustných modifikacích, je k ceně založení společnosti s.r.o. připočítán příplatek za individuální úpravy ve výši 5.500 Kč bez DPH. Více o modifikacích si můžete přečíst zde.

Cena společnosti s ručením omezeným s naším základním kapitálem
Cena založení společnosti s. r. o. při objednání sídla společnostina jedné z naších exkluzivních adres Praha 1, Praha 2, Brno, Ostrava a to min. na 24 měsíců s platbou na celé období dopředu
11.900,- bez DPH* / **
Cena založení společnosti s. r. o. bez dalších služeb
15.900,- bez DPH *

* Cena je konečná, DPH se neúčtuje.Cena je uvedena včetně vyřízení a správního poplatku za soubor 80ti volných živností. S naším základním kapitálem je možné založit pouze společnost s jedním jednatelem a jedním společníkem. Více společníků dle domluvy a individuálně stanovené ceny.Cena založení s naším kapitálem zahrnuje základní kapitál do výše 200 000 ,-. V případě, že klient požaduje vyšší základní kapitál, je to možné za příplatek 3000,- bez DPH za každých započatých 200 000,-.

** + cena za sídlo dle zvolené délky kontraktu v minimální délce 24 měsíců a více s platbou na celé období dopředu v den návštěvy notáře. Ceny za sídlo již od 199,-bez DPH měsíc. Více čtěte zde.

Založíme Vaši společnost s naším základním kapitálem
Po jejím zapsání do Obchodního rejstříku převedeme společnost na Vás a provedeme případné změny zakladatelské listiny (již v ceně)
Poté provedeme přímý zápis (již v ceně)

Mohlo by vás také zajímat...

Změna názvu společnosti

Koupíte-li ready-made společnost, můžete kdykoli změnit název společnosti na Vámi požadovaný. Nezáleží tedy na tom, s jakým názvem společnost koupíte. Ke změně názvu společnosti je třeba:

svolat valnou hromadu u notáře (tento úkon je standardně společnostmi zabývajícími se prodejem s.r.o. účtován jako nadstandardní služba)

Přečíst celý článek »