Obsah

Články

OSVČ a nemocenská: Máte na ni jako podnikatel nárok?


Co je to nemocenská?

Nemocenské dávky jsou určeny pro případy, kdy se kvůli onemocnění ocitnete v pracovní neschopnosti. Jde o dočasnou náhradu vašeho příjmu. 

Abyste na tyto dávky měli nárok, musíte si platit nemocenské pojištění. Za zaměstnance ho odvádí zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění. Pokud jste ale OSVČ, není pro vás placení nemocenského pojištění povinné. Takže jestliže si ho dobrovolně nehradíte, musíte počítat s tím, že v případě potřeby nebudete mít na nemocenské dávky nárok. Jaké jsou tedy vaše možnosti?

Dobrovolné nemocenské pojištění 2023

Jednou z možností, jak v případě nemoci nezůstat bez příjmu, je hradit si dobrovolné nemocenské pojištění. 

Sazba nemocenského pojistného pro OSVČ je 2,1 % z měsíčního základu. Minimální měsíční základ pojistného v roce 2023 činí 8 000 Kč a minimální platba je tak stanovena ve výši 168 Kč. 

Letos zároveň došlo ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění, a to na částku 4 000 Kč.

Jak platit nemocenské pojištění jako OSVČ?

Zálohy na dobrovolné nemocenské pojištění se platí na měsíční bázi České správě sociálního zabezpečení. Platby se vždy hradí v měsíci, ke kterému se vztahují. Při neuhrazení vám pojištění ihned následující měsíc zaniká. 

Příklad: Nemocenské za srpen musíte uhradit do 31. srpna. 

Během nemoci neplatíte zálohy pouze za měsíce, ve kterých jste celý měsíc marodili. 

Příklad: Marodíte-li od 15. srpna (celé září) až do 10. října, platíte zálohy za srpen a za říjen. V září platbu posílat nemusíte. 

Kdy se vyplácí nemocenská?

V případě pracovní neschopnosti vám stát začne od 15. dne vyplácet nemocenskou. Maximální možná doba vyplácení nemocenské je 380 dní. 

Jaká je výše nemocenské?

Výše nemocenské se odvíjí od doby, po kterou ji čerpáte, a od výše redukovaného denního vyměřovacího základu:

 • 1. až 14. den nemoci – nemáte nárok na dávky,

 • 15. až 30. den nemoci – máte nárok na 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu,

 • 31. až 60. den nemoci – máte nárok na 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu,

 • od 61. dne nemoci – máte nárok na 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Redukovaný denní vyměřovací základ – výpočet

Denní vyměřovací základ zjistíte vydělením ročního vyměřovacího základu počtem kalendářních dní. Výslednou částku následně zredukujete podle toho, pod kterou redukční hranici spadáte:

 1. redukční hranice – do 1 345 Kč (počítá se 90 %),

 2. redukční hranice – do 2 017 Kč (počítá se 60 %),

 3. redukční hranice – do 4 033 Kč (počítá se 30 %).

Jak se vyplácí nemocenská?

Nemocenská se vyplácí zpětně ve lhůtě do 1 měsíce, přičemž se lhůta počítá od dne, kdy OSSZ obdržela všechny potřebné dokumenty. Je proto nutné počítat s tím, že bez příjmu můžete zůstat i déle než 15 dní. 

Nemocenská se pak vyplácí dvěma způsoby:

 • bezhotovostně na vámi zvolený účet,

 • poštovní poukázkou.

Další výhody dobrovolného nemocenského pojištění?

Kromě nároku na náhradu příjmu navíc získáte nárok na mateřskou a otcovskou (resp. peněžitou pomoc v mateřství či otcovskou poporodní péči). 

Podmínky pro získání nároku na nemocenskou

Abyste získali nárok na nemocenské dávky, musíte splnit následující podmínky:

 • platit si nemocenské pojištění po dobu alespoň 3 měsíců, a to bezprostředně před vznikem pracovní neschopnosti,

 • po dobu pracovní neschopnosti nevykonávat samostatně výdělečnou činnost,

 • být v pracovní neschopnosti déle než 14 dní.

V případě dávek na mateřské platí tyto podmínky:

 • účast na nemocenském pojištění trvala v posledních dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou,

 • účast na nemocenském pojištění zároveň v posledním roce trvala alespoň 180 dní před nástupem na mateřskou (započítává se do 270 dní, viz výše)

 • v průběhu mateřské osobně nevykonáváte samostatně výdělečnou činnost.

Tip: Pokud si živnost založíte až na mateřské, o státní příspěvek nepřijdete.

Nárok na otcovskou můžete uplatnit, pokud:

 • vaše účast na nemocenském pojištění trvala alespoň 3 měsíce bezprostředně před nástupem na otcovskou,

 • po dobu pobírání otcovské osobně nevykonáváte samostatně výdělečnou činnost.

Pojistěte si pracovní neschopnost 

V případě nemocenské pro OSVČ musíte počítat s tím, že se výše dávky pravděpodobně nebude rovnat vašim pravidelným příjmům. Mnoho podnikatelů se proto rozhodne pro pojištění pracovní neschopnosti, které nabízejí soukromé pojišťovny.

Velkou výhodou tohoto pojištění je, že si ve smlouvě sjednáte částku, kterou v případě pracovní neschopnosti budete dostávat. Navíc si můžete zvolit, od kterého dne pracovní neschopnosti se vám sjednaná částka bude vyplácet. Nemusíte tedy čekat 14 dní, než vám stát začne vyplácet nemocenskou.

Dejte si pozor na pojistné podmínky

Komerční pojištění pracovní neschopnosti má i své nevýhody. Jednou z těch největších je, že mnoho pojišťoven má určenu maximální výši částky vyplácené na den. V pojistné smlouvě je také často uvedena podmínka maximální doby, po kterou bude vyplácena sjednaná částka. Dobře si proto promyslete, od kterého dne si budete chtít nechat vyplácet náhradu příjmu.

Nejlepší pomoc je rezerva

Mít železnou rezervu se vždy hodí, nejen živnostníkům. Díky úsporám získáte jistotu, že když se dostanete do pracovní neschopnosti, budete mít pokryty své výdaje alespoň na několik následujících měsíců.

Jak je to s dlouhodobou pracovní neschopností u OSVČ?

Dlouhodobá pracovní neschopnost může být pro OSVČ problém. Jako nejlepší řešení se v takovém případě jeví dostatečná rezerva a pojištění pracovní neschopnosti s karencí 30 a více dní. Karenční doba (tedy období, než vám bude vyplácena „nemocenská“) snižuje měsíční pojistné, což je při dlouhodobém výpadku příjmu výhodou. Prodloužení karenční doby přitom znamená současné prodloužení doby, kdy vám bude pojišťovna vyplácet náhradu za pracovní neschopnost.

 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp