Obsah

Články

OSVČ versus s. r. o.: Co je pro vás výhodnější?

Zdroj: Pixabay

Rozdíl mezi s. r. o. a OSVČ

Oba typy podnikání mají své výhody a nevýhody. OSVČ (osoba
samostatně výdělečně činná) je jednodušší na založení a vedení, má nižší
náklady a menší administrativní zátěž
. Na druhou stranu je riziko osobní
odpovědnosti za dluhy firmy vyšší a příjmy jsou zdaňovány vyšší sazbou než u s.
r. o. (společnost s ručením omezeným). S. r. o. nabízí vyšší právní ochranu
jednatelů a nižší daň z příjmů
, ale má vyšší náklady a administrativní
zátěž.

Rozhodnutí mezi OSVČ a s. r. o. by mělo být založeno na
individuálních potřebách a plánech každého podnikatele.

Co je OSVČ?

OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná představuje
formu podnikání, kdy fyzická osoba podniká pod vlastním jménem.

OSVČ se řídí zákonem o živnostenském podnikání, který
upravuje podmínky registrace, povinnosti a odpovědnosti OSVČ. OSVČ musí při své
činnosti platit sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzické osoby. Je
třeba zdůraznit, že OSVČ ručí celým svým majetkem.

Začít podnikat jako OSVČ je velmi jednoduché. Stačí vyplnit tzv.
jednotný registrační formulář a navštívit živnostenský úřad. Podle druhu
živnosti si můžete zvolit živnost:

 • ohlašovací – stačí doložit odbornou
  způsobilost v oboru, ve kterém chcete podnikat, ať už to bude maturitní
  vysvědčení, diplom z vysoké školy, nebo výuční list;
 • volnou – nejjednodušší druh živnosti,
  jelikož nemusíte dokládat žádnou odbornost;
 • vázanou – k této formě se váže i
  osvědčení nebo jiné oprávnění;
 • koncesovanou – v tomto případě je postup
  maličko složitější, co se týče založení – živnostenský úřad vám musí udělit
  koncesi (povolení).

Výhody OSVČ

Mezi hlavní výhody OSVČ patří:

 • Jednoduchost založení a vedení: OSVČ
  nevyžaduje složitý proces zakládání a vedení, jako je tomu u právnické osoby.
  Stačí zajít s vyplněným formulářem na živnostenský úřad.
 • Nízké náklady: OSVČ má nižší náklady na
  založení a vedení než právnická osoba, jako je s. r. o.
 • Flexibilita: OSVČ má větší svobodu v
  rozhodování o své činnosti a může snadněji měnit obory podnikání nebo změnit
  své priority.
 • Osobní zodpovědnost: OSVČ má větší
  kontrolu nad svým podnikáním a může rychle reagovat na změny na trhu.
 • Nižší administrativní zátěž: OSVČ má
  menší povinnosti v oblasti účetnictví a daňové evidence než právnická osoba.

OSVČ je vhodná forma podnikání zejména pro ty, kteří chtějí podnikat
na volné noze
(grafici, marketéři nebo různí poradci).

Nevýhody OSVČ

Na druhou stranu se nevyhnete nutné administrativě kolem
pojištění a daní. V případě daní platí, že pokud vyděláte víc než 15 000 Kč
ročně, odvádíte 15% daň z příjmů. Rovněž musíte platit zálohy na
zdravotní a sociální pojištění. Aktuální výši minimálních záloh zjistíte
zde:

Co je s. r. o.?

S. r. o. neboli společnost s ručením omezeným je právnická
osoba
založená na základě notářského zápisu. S. r. o. se skládá z minimálně
jednoho společníka a má omezené ručení, což znamená, že společníci ručí za
závazky společnosti jen do výše svých vkladů.

Společnost s ručením omezeným se řídí obchodním
zákoníkem
, který upravuje podmínky založení, fungování a zániku podniku.

S. r. o. je oproti OSVČ i právně zcela jinak vymezeným pojmem.
Jedná se o právnickou osobu.

K založení s. r. o. budete potřebovat také společenskou
smlouvu, musíte složit alespoň část základního kapitálu a následně zapsat
společnost do obchodního rejstříku. Výhodou s. r. o. je ale to, že nepodnikáte
pod svým jménem, ale pod názvem společnosti. Naproti tomu může být nevýhodou
sídlo, které k podnikání potřebujete. Doporučujeme uvést adresu sídla
společnosti jinou, než je vaše trvalé bydliště. Nejenže to působí mnohem
profesionálněji, ale je to výhodné i pro styk s úřady. Navíc tak oddělíte
pracovní život od toho osobního.

Výhody s. r. o.

Mezi hlavní výhody s. r. o. patří:

 • Ochrana jednatelů: Společníci s. r. o.
  nejsou osobně zodpovědní za závazky společnosti, což jim poskytuje větší právní
  ochranu.
 • Nižší daň z příjmů: S. r. o. má nižší
  sazbu daně z příjmů než OSVČ.
 • Větší důvěryhodnost: S. r. o. má větší
  důvěryhodnost a prestiž než OSVČ, což může být pro získávání zákazníků nebo
  partnerů přínosné.
 • Možnost rozšiřování: S. r. o. má možnost
  rozšiřování své činnosti a přijímání dalších společníků, což může být pro
  rozvoj podnikání přínosné.
 • Větší možnosti financování: S. r. o. má
  větší možnosti financování své činnosti, jako jsou bankovní úvěry nebo emise
  akcií.

Nevýhody s. r. o.

Proces založení s. r. o. je zdlouhavější, než je tomu při
OSVČ. Nejen, že je časově náročný, ale také budete potřebovat celou řadu
dokumentů. Přečtěte si, jak
založit s. r. o. krok za krokem
.

Zároveň se budete muset v případě s. r. o. vypořádat
s náročnější administrativou. Společnost s ručením omezeným je ze
zákona povinna vést účetnictví a daňovou evidenci.

Pokud podnikám s s. r. o., platím sociální a zdravotní pojištění?

Výhodou společnosti s ručením omezeným je také to, že jako
vlastník a jediný zaměstnanec můžete platit pouze minimální zálohy na zdravotní
pojištění. Sociální pojištění platit nemusíte, avšak myslete na to, že tím
přicházíte o peníze na důchod.

Jak je to s daněmi?

Rozdíl v placení daní mezi s. r. o. a OSVČ může být značný.

S. r. o. platí daň z příjmů právnických osob, ta bývá nižší
než daň z příjmů fyzických osob, kterou platí OSVČ. Navíc s. r. o. má možnost rozdělit
příjmy mezi společníky, což může snížit celkovou daňovou zátěž
. 

OSVČ platí daň z příjmů fyzických osob, ta bývá vyšší než
daň z příjmů právnických osob, kterou platí s. r. o. OSVČ nemá možnost rozdělit
příjmy mezi společníky, takže celková daňová zátěž bývá vyšší. 

Je nutné zvážit, zda se vám vyplatí platit vyšší sazbu daně při
současné větší flexibilitě a nižší administrativní zátěži, nebo nižší sazbu
daně při současné vyšší právní ochraně a důvěryhodnosti.

Je s. r. o. prestižnější?

Prestižnost OSVČ a s. r. o. samozřejmě závisí na mnoha
faktorech a může se lišit v závislosti na okolnostech. Obecně se však může
říci, že společnost s ručením omezeným má větší prestiž než osoba samostatně
výdělečně činná
.

S. r. o. je právnická osoba, což může být pro některé
zákazníky nebo partnery považováno za důkaz stability a důvěryhodnosti
společnosti. OSVČ má nižší prestiž, protože osoba samostatně výdělečně činná
nemá právní subjektivitu a ručí za své závazky svými vlastními prostředky.

Nicméně, prestiž není jediným kritériem pro volbu mezi
OSVČ a s. r. o.

Na co při rozhodování nezapomenout?

Než si zvolíte jednu z možných forem podnikání, určitě
zvažte i specifika své práce (oboru) a budoucnost. Jako nezávislému
profesionálovi a odborníkovi vám bude pravděpodobně více vyhovovat OSVČ. Pokud
se ale do podnikání chcete pustit ve velkém a mít třeba do budoucna vlastní
firmu a klidně i pár dalších lidí k ruce, s. r. o. je pro vás tou správnou
cestou.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp