Koncese a koncesovaná živnost: Vše, co potřebujete vědět

28.11.2022

Chcete se stát živnostníkem? V některých případech získáte živnostenské oprávnění poměrně hladce. To ovšem neplatí pro živnosti koncesované. Kdy jsou potřeba? Kdo nad nimi má dohled? A jak je založíte? Čtěte dál a vše se dozvíte. 

Zdroj: Pixabay

Co to je koncese a koncesovaná živnost?

K provozování koncesované živnosti je potřeba zvláštní oprávnění k podnikání známé jako koncese. O jeho udělení rozhoduje živnostenský úřad. K provozování koncesované živnosti jste oprávněni až v den nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Jaký je rozdíl mezi živností ohlašovací a koncesovanou?

K provozování ohlašovací živnosti vám stačí pouhé ohlášení na libovolném živnostenském úřadě. Naproti tomu, abyste dostali koncesovanou živnost potřebujete získat tzv. koncesi. A k tomu musíte splnit všeobecné požadavky, a navíc prokázat odbornou způsobilost k vykonávání dané profese.

Jak získat koncesovanou živnost?

O koncesi může požádat jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. K jejímu získání musí splnit všeobecné podmínky:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost.

A dále zvláštní podmínku k provozu koncesované živnosti, kterou je prokázání odborné způsobilosti stanovené přílohou č. 3 živnostenského zákona.

Jak si zřídit koncesi?

Vyplněnou žádost o koncesi můžete podat osobně na živnostenský úřad, zaslat poštou, případně e-mailem s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Žádost lze podat rovněž osobně na kontaktních místech Czech POINT.

Doklady potřebné k získání koncese

K žádosti o koncesi budete muset doložit:

 • výpis z rejstříku trestů,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Kolik stojí koncese?

Při zřizování koncese platíte pouze správní poplatek, který činí 1 000 Kč. Za každou další žádost o koncesi pak zaplatíte 500 Kč.

Nejčastější koncesované živnosti

Mezi nejčastější koncesované živnosti se řadí například tyto činnosti: 

 • ochrana majetku a osob, 
 • provádění veřejných dražeb, 
 • provozování cestovní kanceláře, 
 • provozování pohřební služby, 
 • služby soukromých detektivů, 
 • výroba a úprava lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, 
 • silniční a motorová doprava, 
 • vedení spisovny. 

Zbytek koncesovaných živností najdete v příloze 3 živnostenského zákona. Založení koncesované živnosti je nejdelší a nejnáročnější. Připravte se na to. 

Stát nás chce chránit 

Abyste mohli začít provozovat koncesovanou živnost, musíte živnostenský úřad požádat o vydání koncese. U živností volných rozhoduje o vydání potřebného dokumentu sám živnostenský úřad a celá záležitost trvá maximálně hodinu. Ale u koncesovaných živností si na koncesní listinu počkáte přibližně dva měsíce. A důvod? Musí ji schválit stát. Proč? Chce chránit obyvatelstvo a státní zájmy, proto potřebuje mít nad koncesovanými živnostmi kontrolu.
 
Teď záleží na vás, zda budete maraton po úřadech absolvovat na vlastní pěst, nebo požádáte o pomoc profesionály. Existují různé společnosti, které veškerou administrativu, která se vztahuje k založení živnosti, vyřídí za vás. A vy se můžete nerušeně věnovat rozvoji svého podnikání a vytváření zisku. 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru