Sociální pojištění 2020 pro OSVČ: Jak se mění výše minimálních záloh?

20.04.2020

Každý podnikatel nebo živnostník pracující na hlavní činnost má povinnost si platit zdravotní a sociální pojištění sám. Sociální pojištění se platí formou měsíčních záloh, a to alespoň v minimální výši. Jak se změnily zálohy na sociální pojištění v roce 2020?

Růst minimální, ale také té průměrné, mzdy způsobuje také růst minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Jejich výpočet totiž mimo jiné vychází právě z výše průměrné mzdy, která se pro rok 2020 odhaduje na 34 835 korun.

 

Sociální pojištění a OSVČ

Výše minimálních záloh na sociální pojištění je pro rok 2020 stanovena na 2 544 korun. Přesná výše záloh ale záleží na vašem hrubém dosaženém zisku z předchozího roku. Alespoň minimální výši záloh ovšem musíte platit vždy, přičemž rozdíl doplatíte po odevzdání přehledu příjmů a výdajů.

 

Zálohu na sociální pojištění OSVČ platí vždy v aktuálním měsíci – tedy za leden budete platit v lednu. Platí se na měsíční bázi. V případě OSVČ mající podnikání jako výdělek na vedlejší činnost při zaměstnání si ale s placením nemusíte dělat hlavu, zálohy za vás odvede zaměstnavatel.

 

Jak to funguje?

V případě zdravotního pojištění platíte novou výši záloh vždy od 1. ledna. U sociálního pojištění, pokud jste podnikali už v minulém roce, budete platit zálohy ve výši pro rok 2019 až do podání přehledu o příjmech a výdajích za 2019. Od dalšího měsíce po podání přehledu pak platíte vyšší zálohy na sociální pojištění.

 

Jestli podnikat teprve začínáte, za rok 2020 platíte minimální zálohy stanovené pro tento rok, tedy částku 2 544 korun u hlavní činnosti. Platit začínáte již v měsíci, kdy si zakládáte živnost – tedy například když začínáte podnikat v dubnu, budete i sociální pojištění platit v dubnu.

 

Sociální pojištění pro vedlejší činnost

Když podnikání máte jen jako vedlejší činnost, například při mateřské, rodičovské, důchodu nebo při studiu, platíte nižší zálohy na sociální pojištění pro rok 2020 – konkrétně ve výši 1 018 korun. Pokud jste zaměstnanec a zároveň máte vedlejší činnost, nemusíte platit zálohy zvlášť, vše za vás odvede zaměstnavatel z vaší hrubé mzdy.

 

Sociální pojištění a koronavirus

Aby vláda ochránila živnostníky a alespoň trochu jim v současné situaci ulevila, zavedla několik opatření. Mezi nimi je i odpuštění placení záloh v minimální výši v době od března do srpna. Pokud tedy máte odvádět vyšší než minimální zálohy, stačí, když odvedete rozdíl mezi vaší a minimální zálohou. Zálohy, které v tomto období zaplatíte nebo jste už zaplatili, se použijí v období od září do prosince. Další možností je použití na doplacení rozdílu na pojistném po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

 

Sociální pojištění ovlivní výši důchodu

Částka, kterou měsíčně platíte jako zálohu na sociální pojištění, ovlivňuje i výši vašeho budoucího důchodu. Státní důchod se při tom počítá z vyměřovacího základu průměrné hrubé mzdy za odpracované roky. Pro OSVČ se počítá s částkou vypočítanou podle přehledu o příjmech a výdajích. To znamená, že pokud platíte minimální zálohy, musíte počítat s nízkým důchodem od státu.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru