Jak založit s.r.o. krok za krokem

25.07.2022

Rozhodli jste se založit s.r.o. a zajímá vás, jaké dokumenty a vklady je třeba si připravit, kolik vás to bude stát a jak společnost s ručením omezeným vzniká? Přinášíme podrobný návod, díky kterému na nic nezapomenete.

Co je s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným je stále nejrozšířenější a nejoblíbenější formou podnikání v České republice. Všechna její práva a povinnosti upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Hlavní výhoda s. r. o. spočívá v tom, že společníci firmy neručí za závazky celým svým majetkem, ale pouze do výše nesplacených vkladů. V praxi to znamená, že pokud se firma dostane do úpadku, riziko exekuce není tak vysoké. Pokud by své závazky neplnila fyzická podnikající osoba (OSVČ), pak by mohlo dojít k exekuci osobního majetku, což v případě s. r. o. nehrozí. Odpovědnosti se ale nemohou zbavit členové orgánů společnosti (jednatelé), pokud se prokáže, že při správě společnosti porušili zákon, a tak způsobili její úpadek.

jak založit sro

Založení s.r.o. postup

Založení s.r.o. vyžaduje tzv. společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou (v případě jednoho společníka). Před založením společnosti a po něm vás jako podnikatele čekají následující kroky:

Založení s.r.o. bez sídla i se sídlem na 6 či 12 měsíců za konečných 9 900 Kč

 

Cena 9 900 Kč bez DPH za kompletní založení Vaší nové s.r.o. je konečná a zahrnuje všechny poplatky za expresní zápis do obchodního rejstříku, vyřízení volných živností a chcete-li, tak i poskytnutí sídla na 6 či 12 měsíců v programu GOLD.

 

1.     Vytvořte podnikatelský plán

Před založením společnosti je dobré vypracovat podnikatelský plán alespoň na období následujících tří let. Kromě názvu firmy a jejího zaměření vám plán pomůže ujasnit si, jak se její společníci budou podílet na chodu podnikání a další důležité detaily.

Podnikatelský plán vytvářejte bez přehnaně optimistických vyhlídek do budoucna a se zvážením případných rizik. Pokud s tím zatím nemáte zkušenost, přečtěte si článek Jak správně sestavit podnikatelský plán.

2.     Najděte si notáře

K založení společnosti budete v každém případě potřebovat notáře, který s vámi smlouvu sepíše a případně podá návrh na zápis firmy do obchodního rejstříku. Soupis zakladatelské listiny obvykle stojí 4 000 Kč bez DPH.

3.     Zajistěte si sídlo společnosti

Sídlo společnosti slouží nejen jako kontaktní adresa firmy, ale i jako její vizitka. Proto není vhodné, aby bylo sídlem společnosti místo vašeho trvalého bydliště.

Přečtěte si, jak vybrat sídlo společnosti, a zajistěte si lepší postavení na trhu díky reprezentativní adrese. 

4.     Obstarejte si potřebné dokumenty k založení s.r.o.

Před sepsáním společenské smlouvy, případně zakladatelské listiny, budete potřebovat následující dokumenty:

 • čestné prohlášení o bezúhonnosti jednatele s ověřeným podpisem,
 • výpis z rejstříku trestů jednatele ne starší než 3 měsíce,
 • souhlas s umístěním sídla společnosti ne starší než 3 měsíce s úředně ověřeným podpisem,
 • občanské průkazy společníků i jednatelů.

5.     Sepište společenskou smlouvu

V případě, že hodláte založit firmu jako jediný společník, bude vám k tomu stačit zakladatelská listina. Bude-li společníků víc, pak musíte sepsat společenskou smlouvu. Oba dokumenty musejí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • název firmy (aby se nejednalo o klamavý nebo snadno zaměnitelný název, otestujte ho na justice.cz),
 • adresu sídla společnosti,
 • určení zakladatele, resp. společníků,
 • určení správce podílu, pokud je jeden podíl ve spoluvlastnictví více osob,
 • předmět podnikání (podle typu budete potřebovat živnost),
 • výši základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně lhůty splacení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým budou jednat jménem společnosti,
 • určení správce vkladu,
 • stanovení výše rezervního fondu a způsob jeho vytvoření.

6.     Ohlaste příslušnou živnost

Abyste mohli podnikat prostřednictvím nové společnosti, budete potřebovat živnostenský list. O něj si můžete zažádat:

Po zaplacení poplatku ve výši 1 000 Kč získáte výpis z živnostenského rejstříku. DIČ obdržíte od finančního úřadu.

7.     Založte bankovní účet pro splacení základního kapitálu

Správce základního kapitálu, který je stanoven v zakladatelské listině či společenské smlouvě, má povinnost založit bankovní účet speciálně určený pro splacení vkladu. K jeho založení bude potřebovat kromě dokladu totožnosti také notářský zápis o založení společnosti. Po převedení základního kapitálu vám banka vydá potvrzení o splacení.

Základní kapitál společnosti činil až do roku 2014 minimálně 200 000 Kč. Nyní je peněžitý vklad stanoven na symbolickou 1 Kč. Odborníci se ale shodují na tom, že takto nízký vklad není nejšťastnějším řešením, a doporučují ho navýšit minimálně na 50 000 Kč.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv výši kapitálu (a společnost ho nebude ihned potřebovat), je za splnění zákonných podmínek možné, aby si ho od nově vzniklé společnosti společníci dočasně vypůjčili.

8.     Podejte žádost o zápis do obchodního rejstříku

Do 90 dnů od založení společnosti musíte vy nebo váš notář podat žádost o zápis do obchodního rejstříku. Žádost podaná prostřednictvím notáře je výhodnější nejenom z hlediska snížené administrativy, ale i finanční a časové náročnosti. Notář má dálkový přístup do obchodního rejstříku, kam může snadno uložit potřebné dokumenty.

Pro zapsání společnosti do obchodního rejstříku budete potřebovat:

 • společenskou smlouvu, případně zakladatelskou listinu,
 • živnostenské oprávnění,
 • výpisy z rejstříku trestů všech jednatelů,
 • výpis z katastru nemovitostí, kde je uvedeno sídlo firmy,
 • listinu o splnění vkladových povinností, kterou vám dá banka.

Poplatek za založení společnosti s ručením omezeným, využijete-li služeb notáře, činí přibližně 2 700 Kč. Pokud žádost podáte sami přes rejstříkový soud, zaplatíte 6 000 Kč. Zápis přímo notářem je pro soud administrativně snazší, a proto vychází levněji.

9.     Aktivujte si datovou schránku

Jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku dostáváte datovou schránku automaticky. Jednatel společnosti musí vyzvednout přístupová práva na nejbližším Czech POINTu a schránku neprodleně aktivovat.

10.     Přihlaste se na finanční úřad

Na finančním úřadě se musíte registrovat do 15 dnů od zápisu do obchodního rejstříku. Přihlášku podejte prostřednictvím nově zřízené datové schránky a portálu Finanční správy ČR.

Kolik stojí založení s.r.o.?

Pokud si budete zakládat firmu sami, do nákladů musíte započítat sepsání smlouvy u notáře (cca 4 000 Kč), kolek za živnostenský list (1 000 Kč), poplatky u banky a poplatky spojené se žádostí o zápis do obchodního rejstříku (minimálně 2 700 Kč). Poplatky u banky závisí na konkrétní instituci, kterou si vyberete. Žádost o zápis do obchodního rejstříku vás může vyjít až na 6 000 Kč, v závislosti na tom, zda požádáte notáře, nebo se sami obrátíte na rejstříkový soud.

Jak dlouho trvá založení s.r.o.

Celý proces založení trvá zhruba měsíc. Pokud ale zápis do obchodního rejstříku provede notář, je společnost zaregistrována většinou následující den.

Založte si s.r.o. snadno a rychle

Ke snazšímu založení s. r. o. můžete využít službu založení společnosti na klíč nebo nákup ready-made společnosti. O co se jedná?

 • Založení společnosti na klíč

Výhoda založení společnosti na klíč spočívá v tom, že se o nic nemusíte starat sami. Jedná se o službu vhodnou především pro podnikatele, kteří zakládají svou první společnost a potřebují pomoc. Založení s. r. o. vás bude stát 9 900 Kč bez DPH a zahrnuje i vyřízení živnosti. K tomu si navíc můžete vybrat pro svou novou společnost sídlo podle svých potřeb. Podnikáte za 5–10 dní.

 • Koupě ready-made firmy

Koupě již založené společnosti má svou výhodu hlavně v rychlosti, s jakou začnete podnikat. Za firmu jednáte do 24 hodin. U ready made firem se nemusíte starat opravdu o nic. Firmy mají splacený základní kapitál a nikdy nevykonávaly žádnou činnost, takže je téměř jisté, že nemají žádné závazky ani pohledávky.

 • Výběr nového sídla

K tomu máte možnost vybrat si zcela nové sídlo spolčenosti na prestižní adrese v Brně, Ostravě nebo Praze. K dispozici vám bude recepční, která v případě zájmu může v místě sídla přebírat došlou poštu, spravovat datovou schránku nebo vyřizovat telefonní hovory a přebírat vzkazy. V tomto případě je však nutné ověřit, zdali takové virtuální sídlo neporušuje zákony.

Na co jako podnikatel nezapomenout?

Na konci března vždy podejte daňové přiznání, pokud nevyužíváte služby daňového poradce. Se skončením účetního období vzniká řada povinností vztahujících se k uveřejňování dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku. Typicky platí pro s.r.o. a a.s. Více o problematice daní si přečtete v článku Vše, co jste chtěli vědět o DPH.

Podnikatelé často zapomínají na účetní závěrku a tzv. zprávu o vztazích propojených osob.

Důležité je nové, aktuální znění společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny, které musíte uložit do sbírky listin. Za nedodržení těchto povinností hrozí citelné finanční pokuty a v nejhorším případě může dojít i ke zrušení společnosti.

Tip pro vás! V každém případě vám doporučujeme najít si na tyto záležitosti účetní, která se bude o daňové a další odvody starat místo vás. Pokud nechcete s externím účetním spolupracovat dlouhodobě, vyhledejte ho alespoň kvůli prvotní konzultaci. 

jak založit sro

JUDr. Ondřej Preuss,

zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

„Velmi praktické je přímo ve společenské smlouvě umožnit konání valné hromady přes telekonferenci a také hlasovaní na dálku, tzv. per rollam. Může to šetřit čas a peníze.“

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru