Zdravotní pojištění 2020: Jaká je výše minimálních záloh?

28.04.2020

Pokud jste živnostník, podnikatel nebo OSVČ, musíte si zdravotní pojištění platit sami. Platíte ho formou měsíčních záloh alespoň v minimální stanovené výši. Jaké jsou minimální zálohy zdravotního pojištění v roce 2020?

Každý podnikatel nebo OSVČ má povinnost si sám hradit sociální a zdravotní pojištění. Horní hranice, kolik měsíčně za pojištění budete platit, je na vás, ovšem platit musíte alespoň minimální výši záloh. Tu stanovuje vláda na základě vyměřovacího základu (ten je pro rok 2020 stanoven na 17 418 korun) a koefecientu zohledňujícího růst průměrných mezd.

 

Zdravotní pojištění a OSVČ

V roce 2020 se výše minimálních měsíčních záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ zvedla na částku 2 352 korun. To je o 144 korun více než v roce 2019. Zvýšení minimálních záloh je způsobeno růstem průměrné mzdy v ČR. Pokud podnikáte na hlavní činnost, jste jako OSVČ povinni tuto částku platit každý měsíc. V případě, že podnikáte na vedlejší činnost při zaměstnání, nemusíte nic platit a o vše se postará váš zaměstnavatel.

 

Jak to funguje?

Pokud jste jako OSVČ platil zálohy i v minulém roce, budete si muset změnit trvalý příkaz k úhradě a zvýšit v něm částku. Jestli v roce 2020 podnikat teprve začínáte, musíte první zálohu na zdravotní pojištění zaplatit do 8. dne měsíce následujícího po tom, ve kterém jste začali podnikat (pokud podnikání začínáte například v březnu, zálohy musíte zaplatit do 8. dubna). V prvním roce platíte pouze minimální výši záloh, v dalších letech se už jejich výše odvíjí od přehledu o příjmech a výdajích, podle kterého vám bude spočítána nová výše záloh.

 

Zdravotní pojištění a zálohy u vedlejší činnosti

Když máte podnikání jako vedlejší činnost například při mateřské, rodičovské nebo při práci, nevztahuje se na vás minimální vyměřovací základ. Zálohy na zdravotní pojištění budete platit až v druhém roce podnikání ze skutečného dosaženého zisku v předcházejícím roku. Jako zaměstnanec, který při práci podniká na vedlejší činnost, se o placení záloh nemusíte starat vůbec – odvádí je zaměstnavatel z vaší hrubé mzdy. Doplatíte pouze rozdíl pojistného ze skutečného zisku.

 

Zálohy pro OSVČ v době koronaviru

V současné situaci vláda zavedla několik opatření, aby ulevila živnostníkům a pomohla jim v této těžké situaci. V období od března do srpna 2020 nemusíte platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že odvádíte větší než minimální výši záloh, stát po vás chce zaplatit jen částku nad tuto minimální výši. Již zaplacené zálohy za toto období budou použity až na období září až prosince, případně se použijí na doplacení rozdílu po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru