Zdravotní pojištění 2023: Jaká je výše minimálních záloh?

28.12.2022

Pokud jste živnostník, podnikatel nebo OSVČ, musíte si zdravotní pojištění platit sami. Platíte ho formou měsíčních záloh alespoň v minimální stanovené výši. Jaké jsou minimální zálohy zdravotního pojištění v roce 2020?

Pokud jste živnostník, podnikatel nebo OSVČ, musíte si zdravotní pojištění platit sami. Platíte ho formou měsíčních záloh alespoň v minimální stanovené výši. Jaké jsou minimální zálohy zdravotního pojištění v roce 2023?

 

Každý podnikatel nebo OSVČ má povinnost si sám hradit sociální a zdravotní pojištění. Horní hranice, kolik měsíčně za pojištění budete platit, je na vás, ovšem platit musíte alespoň minimální výši záloh. Tu stanovuje vláda na základě vyměřovacího základu a koefecientu zohledňujícího růst průměrných mezd.

Minimální vyměřovací základ 2023

Minimální vyměřovací základ pro rok 2023 vláda stanovila na 17 300 Kč.

 

Zdravotní pojištění a OSVČ

V roce 2023 se výše minimálních měsíčních záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ zvedla na částku 2 733 korun. Zvýšení minimálních záloh je způsobeno růstem průměrné mzdy v ČR. Pokud podnikáte na hlavní činnost, jste jako OSVČ povinni tuto částku platit každý měsíc. V případě, že podnikáte na vedlejší činnost při zaměstnání, nemusíte nic platit a o vše se postará váš zaměstnavatel.

 

Jak to funguje?

Pokud jste jako OSVČ platil zálohy i v minulém roce, budete si muset změnit trvalý příkaz k úhradě a zvýšit v něm částku. Jestli v roce 2023 podnikat teprve začínáte, musíte první zálohu na zdravotní pojištění zaplatit do 8. dne měsíce následujícího po tom, ve kterém jste začali podnikat (pokud podnikání začínáte například v březnu, zálohy musíte zaplatit do 8. dubna). V prvním roce platíte pouze minimální výši záloh, v dalších letech se už jejich výše odvíjí od přehledu o příjmech a výdajích, podle kterého vám bude spočítána nová výše záloh.

 

Zdravotní pojištění a zálohy u vedlejší činnosti

Když máte podnikání jako vedlejší činnost například při mateřské, rodičovské nebo při práci, nevztahuje se na vás minimální vyměřovací základ. Zálohy na zdravotní pojištění budete platit až v druhém roce podnikání ze skutečného dosaženého zisku v předcházejícím roku. Jako zaměstnanec, který při práci podniká na vedlejší činnost, se o placení záloh nemusíte starat vůbec – odvádí je zaměstnavatel z vaší hrubé mzdy. Doplatíte pouze rozdíl pojistného ze skutečného zisku.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru