OSVČ versus s. r. o.: Co je pro vás výhodnější?

02.01.2023

Rádi byste začali podnikat, ale nevíte, zda bude lepší být OSVČ, nebo si založit společnost s ručením omezeným? Díky tomuto článku si to ujasníte. Podívejte se, zda je pro vás výhodnější živnost, nebo s. r. o.

Zdroj: Pixabay

Rozdíl mezi s. r. o. a OSVČ

Oba typy podnikání mají své výhody a nevýhody. OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) je jednodušší na založení a vedení, má nižší náklady a menší administrativní zátěž. Na druhou stranu je riziko osobní odpovědnosti za dluhy firmy vyšší a příjmy jsou zdaňovány vyšší sazbou než u s. r. o. (společnost s ručením omezeným). S. r. o. nabízí vyšší právní ochranu jednatelů a nižší daň z příjmů, ale má vyšší náklady a administrativní zátěž.

Rozhodnutí mezi OSVČ a s. r. o. by mělo být založeno na individuálních potřebách a plánech každého podnikatele.

Co je OSVČ?

OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná představuje formu podnikání, kdy fyzická osoba podniká pod vlastním jménem.

OSVČ se řídí zákonem o živnostenském podnikání, který upravuje podmínky registrace, povinnosti a odpovědnosti OSVČ. OSVČ musí při své činnosti platit sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzické osoby. Je třeba zdůraznit, že OSVČ ručí celým svým majetkem.

Začít podnikat jako OSVČ je velmi jednoduché. Stačí vyplnit tzv. jednotný registrační formulář a navštívit živnostenský úřad. Podle druhu živnosti si můžete zvolit živnost:

 • ohlašovací – stačí doložit odbornou způsobilost v oboru, ve kterém chcete podnikat, ať už to bude maturitní vysvědčení, diplom z vysoké školy, nebo výuční list;
 • volnou – nejjednodušší druh živnosti, jelikož nemusíte dokládat žádnou odbornost;
 • vázanou – k této formě se váže i osvědčení nebo jiné oprávnění;
 • koncesovanou – v tomto případě je postup maličko složitější, co se týče založení – živnostenský úřad vám musí udělit koncesi (povolení).

Výhody OSVČ

Mezi hlavní výhody OSVČ patří:

 • Jednoduchost založení a vedení: OSVČ nevyžaduje složitý proces zakládání a vedení, jako je tomu u právnické osoby. Stačí zajít s vyplněným formulářem na živnostenský úřad.
 • Nízké náklady: OSVČ má nižší náklady na založení a vedení než právnická osoba, jako je s. r. o.
 • Flexibilita: OSVČ má větší svobodu v rozhodování o své činnosti a může snadněji měnit obory podnikání nebo změnit své priority.
 • Osobní zodpovědnost: OSVČ má větší kontrolu nad svým podnikáním a může rychle reagovat na změny na trhu.
 • Nižší administrativní zátěž: OSVČ má menší povinnosti v oblasti účetnictví a daňové evidence než právnická osoba.

OSVČ je vhodná forma podnikání zejména pro ty, kteří chtějí podnikat na volné noze (grafici, marketéři nebo různí poradci).

Nevýhody OSVČ

Na druhou stranu se nevyhnete nutné administrativě kolem pojištění a daní. V případě daní platí, že pokud vyděláte víc než 15 000 Kč ročně, odvádíte 15% daň z příjmů. Rovněž musíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Aktuální výši minimálních záloh zjistíte zde:

Co je s. r. o.?

S. r. o. neboli společnost s ručením omezeným je právnická osoba založená na základě notářského zápisu. S. r. o. se skládá z minimálně jednoho společníka a má omezené ručení, což znamená, že společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých vkladů.

Společnost s ručením omezeným se řídí obchodním zákoníkem, který upravuje podmínky založení, fungování a zániku podniku.

S. r. o. je oproti OSVČ i právně zcela jinak vymezeným pojmem. Jedná se o právnickou osobu.

K založení s. r. o. budete potřebovat také společenskou smlouvu, musíte složit alespoň část základního kapitálu a následně zapsat společnost do obchodního rejstříku. Výhodou s. r. o. je ale to, že nepodnikáte pod svým jménem, ale pod názvem společnosti. Naproti tomu může být nevýhodou sídlo, které k podnikání potřebujete. Doporučujeme uvést adresu sídla společnosti jinou, než je vaše trvalé bydliště. Nejenže to působí mnohem profesionálněji, ale je to výhodné i pro styk s úřady. Navíc tak oddělíte pracovní život od toho osobního.

Výhody s. r. o.

Mezi hlavní výhody s. r. o. patří:

 • Ochrana jednatelů: Společníci s. r. o. nejsou osobně zodpovědní za závazky společnosti, což jim poskytuje větší právní ochranu.
 • Nižší daň z příjmů: S. r. o. má nižší sazbu daně z příjmů než OSVČ.
 • Větší důvěryhodnost: S. r. o. má větší důvěryhodnost a prestiž než OSVČ, což může být pro získávání zákazníků nebo partnerů přínosné.
 • Možnost rozšiřování: S. r. o. má možnost rozšiřování své činnosti a přijímání dalších společníků, což může být pro rozvoj podnikání přínosné.
 • Větší možnosti financování: S. r. o. má větší možnosti financování své činnosti, jako jsou bankovní úvěry nebo emise akcií.

Nevýhody s. r. o.

Proces založení s. r. o. je zdlouhavější, než je tomu při OSVČ. Nejen, že je časově náročný, ale také budete potřebovat celou řadu dokumentů. Přečtěte si, jak založit s. r. o. krok za krokem.

Zároveň se budete muset v případě s. r. o. vypořádat s náročnější administrativou. Společnost s ručením omezeným je ze zákona povinna vést účetnictví a daňovou evidenci.

Pokud podnikám s s. r. o., platím sociální a zdravotní pojištění?

Výhodou společnosti s ručením omezeným je také to, že jako vlastník a jediný zaměstnanec můžete platit pouze minimální zálohy na zdravotní pojištění. Sociální pojištění platit nemusíte, avšak myslete na to, že tím přicházíte o peníze na důchod.

Jak je to s daněmi?

Rozdíl v placení daní mezi s. r. o. a OSVČ může být značný.

S. r. o. platí daň z příjmů právnických osob, ta bývá nižší než daň z příjmů fyzických osob, kterou platí OSVČ. Navíc s. r. o. má možnost rozdělit příjmy mezi společníky, což může snížit celkovou daňovou zátěž. 

OSVČ platí daň z příjmů fyzických osob, ta bývá vyšší než daň z příjmů právnických osob, kterou platí s. r. o. OSVČ nemá možnost rozdělit příjmy mezi společníky, takže celková daňová zátěž bývá vyšší. 

Je nutné zvážit, zda se vám vyplatí platit vyšší sazbu daně při současné větší flexibilitě a nižší administrativní zátěži, nebo nižší sazbu daně při současné vyšší právní ochraně a důvěryhodnosti.

Je s. r. o. prestižnější?

Prestižnost OSVČ a s. r. o. samozřejmě závisí na mnoha faktorech a může se lišit v závislosti na okolnostech. Obecně se však může říci, že společnost s ručením omezeným má větší prestiž než osoba samostatně výdělečně činná.

S. r. o. je právnická osoba, což může být pro některé zákazníky nebo partnery považováno za důkaz stability a důvěryhodnosti společnosti. OSVČ má nižší prestiž, protože osoba samostatně výdělečně činná nemá právní subjektivitu a ručí za své závazky svými vlastními prostředky.

Nicméně, prestiž není jediným kritériem pro volbu mezi OSVČ a s. r. o.

Na co při rozhodování nezapomenout?

Než si zvolíte jednu z možných forem podnikání, určitě zvažte i specifika své práce (oboru) a budoucnost. Jako nezávislému profesionálovi a odborníkovi vám bude pravděpodobně více vyhovovat OSVČ. Pokud se ale do podnikání chcete pustit ve velkém a mít třeba do budoucna vlastní firmu a klidně i pár dalších lidí k ruce, s. r. o. je pro vás tou správnou cestou.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru