Obsah

Články

Jak založit s.r.o. krok za krokem

Co je s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným je
stále nejrozšířenější a nejoblíbenější formou podnikání v České
republice.
 Všechna její práva a povinnosti upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních
korporacích
. Hlavní výhoda s. r. o. spočívá
v tom, že společníci firmy neručí za závazky celým svým majetkem,
ale pouze do výše nesplacených vkladů. V praxi to znamená, že pokud se
firma dostane do úpadku, riziko exekuce není tak vysoké. Pokud by své závazky
neplnila fyzická podnikající osoba (OSVČ), pak by mohlo dojít k exekuci
osobního majetku, což v případě s. r. o. nehrozí. Odpovědnosti se ale
nemohou zbavit členové orgánů společnosti (jednatelé), pokud se prokáže, že při
správě společnosti porušili zákon, a tak způsobili její úpadek.

jak založit sro

Založení s.r.o. postup

Založení s.r.o. vyžaduje tzv. společenskou
smlouvou
nebo zakladatelskou
listinou
(v případě jednoho společníka). Před založením společnosti a po
něm vás jako podnikatele čekají následující kroky:

Založení s.r.o. bez sídla i se sídlem na 6 či 12 měsíců za konečných 9 900 Kč

 

Cena 9 900 Kč bez DPH za kompletní založení Vaší nové s.r.o. je konečná a zahrnuje všechny poplatky za expresní zápis do obchodního rejstříku, vyřízení volných živností a chcete-li, tak i poskytnutí sídla na 6 či 12 měsíců v programu GOLD.

 

1.     Vytvořte
podnikatelský plán

Před založením společnosti je dobré
vypracovat podnikatelský plán alespoň na období následujících tří let.
Kromě názvu firmy a jejího zaměření vám plán pomůže ujasnit si, jak se její
společníci budou podílet na chodu podnikání a další důležité detaily.

Podnikatelský plán vytvářejte bez přehnaně
optimistických vyhlídek do budoucna a se zvážením případných rizik. Pokud
s tím zatím nemáte zkušenost, přečtěte si článek Jak správně sestavit podnikatelský plán.

2.     Najděte
si notáře

K založení
společnosti budete v každém případě potřebovat notáře, který s vámi
smlouvu sepíše a případně podá návrh na zápis firmy do obchodního rejstříku.
Soupis zakladatelské listiny obvykle stojí 4 000 Kč bez DPH.

3.    
Zajistěte si sídlo společnosti

Sídlo společnosti
slouží nejen jako kontaktní adresa firmy, ale i jako její vizitka. Proto
není vhodné, aby bylo sídlem společnosti místo vašeho trvalého bydliště.

Přečtěte si, jak vybrat sídlo společnosti, a zajistěte si lepší postavení na trhu díky
reprezentativní adrese.
 

4.     Obstarejte
si potřebné dokumenty k založení s.r.o.

Před sepsáním společenské
smlouvy
, případně zakladatelské listiny, budete potřebovat
následující dokumenty:

 • čestné prohlášení
  o bezúhonnosti jednatele s ověřeným podpisem,
 • výpis
  z rejstříku trestů jednatele ne starší než 3 měsíce,
 • souhlas
  s umístěním sídla společnosti ne starší než 3 měsíce s úředně
  ověřeným podpisem,
 • občanské
  průkazy společníků i jednatelů.

5.     Sepište
společenskou smlouvu

V případě, že
hodláte založit firmu jako jediný společník, bude vám k tomu stačit zakladatelská
listina
. Bude-li společníků víc, pak musíte sepsat společenskou
smlouvu
. Oba
dokumenty musejí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • název firmy
  (aby se nejednalo o klamavý nebo snadno zaměnitelný název, otestujte ho
  na justice.cz),
 • adresu
  sídla společnosti,
 • určení
  zakladatele, resp. společníků,
 • určení
  správce podílu, pokud je jeden podíl ve spoluvlastnictví více osob,
 • předmět
  podnikání (podle typu budete potřebovat živnost),
 • výši
  základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně lhůty splacení vkladu,
 • jména a
  bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým budou jednat jménem
  společnosti,
 • určení
  správce vkladu,
 • stanovení
  výše rezervního fondu a způsob jeho vytvoření.

6.    
Ohlaste
příslušnou živnost

Abyste mohli podnikat
prostřednictvím nové společnosti, budete potřebovat živnostenský list. O
něj si můžete zažádat:

Po zaplacení poplatku
ve výši 1 000 Kč získáte výpis z živnostenského rejstříku. DIČ
obdržíte od finančního úřadu.

7.    
Založte bankovní účet
pro splacení základního kapitálu

Správce základního
kapitálu
, který je stanoven
v zakladatelské listině či společenské smlouvě, má povinnost založit
bankovní účet speciálně určený pro splacení vkladu. K jeho založení bude
potřebovat kromě dokladu totožnosti také notářský zápis o založení
společnosti
. Po převedení základního kapitálu vám banka vydá potvrzení o
splacení
.

Základní kapitál
společnosti činil až do roku 2014 minimálně 200 000 Kč. Nyní je peněžitý
vklad stanoven na symbolickou 1 Kč. Odborníci se ale shodují na tom, že takto
nízký vklad není nejšťastnějším řešením, a doporučují ho navýšit minimálně
na 50 000 Kč
.

Ať už se rozhodnete
pro jakoukoliv výši kapitálu (a společnost ho nebude ihned potřebovat), je za
splnění zákonných podmínek možné, aby si ho od nově vzniklé společnosti
společníci dočasně vypůjčili.

8.    
Podejte
žádost o zápis do obchodního rejstříku

Do 90 dnů od
založení společnosti
musíte vy
nebo váš notář podat žádost o zápis do obchodního rejstříku. Žádost podaná
prostřednictvím notáře je výhodnější nejenom z hlediska snížené
administrativy, ale i finanční a časové náročnosti. Notář má dálkový přístup do
obchodního rejstříku, kam může snadno uložit potřebné dokumenty.

Pro zapsání
společnosti do obchodního rejstříku budete potřebovat:

 • společenskou
  smlouvu, případně zakladatelskou listinu,
 • živnostenské
  oprávnění,
 • výpisy z
  rejstříku trestů všech jednatelů,
 • výpis z
  katastru nemovitostí, kde je uvedeno sídlo firmy,
 • listinu o
  splnění vkladových povinností, kterou vám dá banka.

Poplatek za založení
společnosti s ručením omezeným, využijete-li služeb notáře, činí přibližně
2 700 Kč. Pokud žádost podáte sami přes rejstříkový soud, zaplatíte
6 000 Kč. Zápis přímo notářem je pro soud administrativně snazší, a proto
vychází levněji.

9.    
Aktivujte
si datovou schránku

Jako právnická osoba
zapsaná v obchodním rejstříku dostáváte datovou schránku automaticky. Jednatel společnosti musí vyzvednout
přístupová
práva na nejbližším Czech POINTu a schránku neprodleně aktivovat.

10.    
Přihlaste
se na finanční úřad

Na finančním úřadě se
musíte registrovat do 15 dnů od zápisu do obchodního rejstříku.
Přihlášku podejte prostřednictvím nově zřízené datové schránky a portálu
Finanční správy ČR.

Kolik stojí založení s.r.o.?

Pokud si budete
zakládat firmu sami, do nákladů musíte započítat sepsání smlouvy u
notáře (cca 4 000 Kč), kolek za živnostenský list (1 000 Kč), poplatky
u banky
a poplatky spojené se žádostí o zápis do obchodního rejstříku
(minimálně 2 700 Kč). Poplatky u banky závisí na konkrétní instituci, kterou si
vyberete. Žádost o zápis do obchodního rejstříku vás může vyjít až na 6 000 Kč,
v závislosti na tom, zda požádáte notáře, nebo se sami obrátíte na rejstříkový
soud.

Jak dlouho trvá založení s.r.o.

Celý proces založení
trvá zhruba měsíc. Pokud ale zápis do obchodního rejstříku provede
notář, je společnost zaregistrována většinou následující den.

Založte si s.r.o. snadno a rychle

Ke snazšímu
založení s. r. o. můžete využít službu založení společnosti na klíč nebo nákup ready-made společnosti.
O co se jedná?

 • Založení
  společnosti na klíč

Výhoda založení
společnosti na klíč spočívá v tom, že se o nic nemusíte starat sami. Jedná
se o službu vhodnou především pro podnikatele, kteří zakládají svou první
společnost a potřebují pomoc. Založení s. r. o. vás bude stát 9 900
Kč bez DPH
 a zahrnuje i vyřízení živnosti. K tomu si navíc můžete
vybrat pro svou novou společnost sídlo podle svých potřeb. Podnikáte za
5–10 dní
.

 • Koupě
  ready-made firmy

Koupě již založené
společnosti má svou výhodu hlavně v rychlosti, s jakou začnete
podnikat. Za firmu jednáte do 24 hodin. U ready made firem se
nemusíte starat opravdu o nic. Firmy mají splacený základní kapitál a nikdy
nevykonávaly žádnou činnost, takže je téměř jisté, že nemají žádné závazky ani
pohledávky.

 • Výběr
  nového sídla

K tomu máte
možnost vybrat si zcela nové sídlo spolčenosti na
prestižní adrese v Brně, Ostravě nebo Praze. K
dispozici vám bude recepční, která v případě zájmu může v místě sídla
přebírat došlou poštu, spravovat datovou schránku nebo vyřizovat telefonní
hovory a přebírat vzkazy. V tomto případě je však nutné ověřit, zdali
takové virtuální sídlo neporušuje zákony.

Na co jako podnikatel nezapomenout?

Na konci března vždy podejte daňové přiznání, pokud nevyužíváte služby daňového poradce. Se skončením účetního období vzniká řada povinností vztahujících se k uveřejňování dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku. Typicky platí pro s.r.o. a a.s. Více o problematice daní si přečtete v článku Vše, co jste chtěli vědět o DPH.

Podnikatelé často zapomínají na účetní závěrku a tzv. zprávu o vztazích propojených osob.

Důležité je nové, aktuální znění společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny, které musíte uložit do sbírky listin. Za nedodržení těchto povinností hrozí citelné finanční pokuty a v nejhorším případě může dojít i ke zrušení společnosti.

Tip pro vás! V každém případě vám doporučujeme najít si na tyto záležitosti účetní, která se bude o daňové a další odvody starat místo vás. Pokud nechcete s externím účetním spolupracovat dlouhodobě, vyhledejte ho alespoň kvůli prvotní konzultaci. 

jak založit sro

JUDr. Ondřej Preuss,

zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

„Velmi praktické je přímo ve společenské smlouvě umožnit konání valné hromady přes telekonferenci a také hlasovaní na dálku, tzv. per rollam. Může to šetřit čas a peníze.“

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp