Co je podnikatelský záměr a jak ho sestavit?

01.03.2021

Pouštění se do velkých akcí bez plánu sebou nese rizika. Zvlášť pokud se vydáváte na nelehkou cestu podnikatele. Podnikatelský plán vám hned na začátku ukáže, zda je váš projekt životaschopný, a připraví vás na možná budoucí rizika. Přečtěte si, jak vytvořit plán, který splní svůj účel.

Podnikatelský záměr

Zdroj: Pixabay

Co je podnikatelský záměr?

Začínáte-li s podnikáním, pravděpodobně v hlavě nosíte určitou představu o tom, jak bude vaše činnost vypadat. Podnikatelský plán neboli podnikatelský záměr či byznys plán je v podstatě rozvedením této představy a jejím přenesením na papír.

Správně sepsaný podnikatelský plán by měl komplexně představit jednotlivé části podnikání a definovat jeho smysl. Zároveň vám přinese odpovědi na důležité otázky:

 • Jak bude podnikání probíhat?
 • Vydělá si podnik na sebe?
 • Dokáže vás vůbec uživit?

Abyste na klíčové otázky dostali relevantní odpovědi, musíte svůj byznys plán sestavit správně. K tomu vám dopomůže osnova podnikatelského záměru.

Podnikatelský plán: osnova

Podnikatelský plán často nebude sloužit pouze vám, ale využijete ho také jako prostředek pro získání půjček, investic nebo nových společníků. Přestože oficiální struktura podnikatelského záměru není stanovena, měli byste se držet ustálené formy.

1.     Titulní strana

Titulní strana poskytuje základní informace o podniku:

 • jméno společnosti,
 • sídlo,
 • jména majitelů, případně společníků,
 • kontakty,
 • IČ, případně DIČ.

2.     Úvod

Úvod slouží k nalákání potenciálních investorů, společníků či bank, které chcete přesvědčit, aby vám s podnikáním pomohli. Jasně a stručně shrňte podnikatelský plán a představte své cíle. Zmiňte především:

 • hlavní podnikatelskou myšlenku – charakteristiku produktů nebo služeb a celkové zaměření společnosti;
 • faktory úspěchu – konkurenční výhody, důvody, proč na trhu uspěje právě váš podnik;
 • podnikatelské cíle – dlouhodobé i krátkodobé cíle, včetně strategie, jak jich dosáhnout.

3.     Představení vlastníků

Představte všechny osoby, které za podnikem stojí – vlastníky, společníky, jednatele i klíčové zaměstnance. Právě oni tvoří tvář nově vznikající firmy.

4.     Představení podniku

V této části máte možnost rozepsat se o své vizi a o podniku samotném. Zmiňte ale i praktické informace:

 • pod jakou právní formou budete podnikat,
 • kde budete mít společnost sídlo,
 • zda budete využívat kamennou prodejnu nebo si vystačí s virtuálním světem apod.

5.     Představení výrobků či služeb

Představení výrobku či služby je stěžejní. Popište fyzické vlastnosti, technická specifika nebo způsob výroby, ale i vaši cílovou skupinu, předpokládanou velikost trhu a především konkurenční výhody.

6.     Přehled vstupů

Žádný podnik nefunguje bez vstupů – bez základního materiálu, energie, náhradních dílů apod. Popřemýšlejte, které vstupy pro vás budou klíčové, a na ty se zaměřte. Zjistěte si jejich dostupnost a potenciální dodavatele.

7.     Časový harmonogram

Ke svým cílům přiřaďte termíny. Stanovte si krátkodobé milníky, podle kterých poznáte, zda se držíte plánu.

8.     Konkurence

Nezapomínejte na podrobné zmapování konkurence. Vyhledejte si ceny i způsoby propagace svých konkurentů a zjistěte si, v čem jsou dobří a kde mají mezery.

9.     Marketing

Stále platí, že zákazníci si vás sami nenajdou. Proto si už na začátku promyslete marketingovou strategii. Čím podrobnější, tím lepší.

10.  Ceny a finanční plán

Cena vašich výrobků a služeb je klíčová. Kromě nákladů na výrobu nebo poskytování služeb zohledněte celkové náklady na rozjezd a provoz podniku. Správný finanční plán by měl předvídat příjmy a výdaje pro první rok podnikání.

11.  Rizika

Při psaní podnikatelského plánu si sundejte růžové brýle a rozepište se i o možných problémech. Udělejte si průzkum nejpravděpodobnějších i méně pravděpodobných rizik a stanovte si krizové strategie.

Na co při sestavování podnikatelského plánu myslet?

Návod na univerzální podnikatelský plán neexistuje. Každý si od něj slibuje něco jiného. Proto ho sepište podle svých potřeb. Ať už se rozhodnete držet doporučené struktury, nebo ne, při jeho sestavování mějte vždy na paměti následující body.

1.      Podnikatelský plán se může stát prodejním textem

Podnikatelský plán můžete využít k získání půjček, investic nebo nových společníků. Svým způsobem jde tedy o prodejní text. Proto při jeho sestavování myslete na originalitu. Snažte se zaujmout něčím neotřelým.

2.      Musí být napsaný správně po všech stránkách

Jelikož podnikatelský plán nebudete číst jen vy, měl by být napsaný správně nejen po faktické, ale i jazykové stránce. Pravopisné chyby a špatně spočtené předpokládané obraty nepůsobí zrovna nejlepším dojmem.

3.      Budete ho aktualizovat, aktualizovat a zase aktualizovat

Podnikatelský plán je živý dokument. Mění se s vývojem trhu i samotného podniku, proto jej aktualizujte minimálně jednou ročně.

Tip: Podnikatelský plán v angličtině vám otevře dveře na zahraniční trh.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru