Jak si jako podnikatel poradit s daněmi?

05.04.2021

Podnikání s sebou přináší řadu výhod. Jednoduchá administrativa mezi ně ale nepatří. Jste začínající podnikatel a daně jsou vaší noční můrou? Ukážeme vám, jak na ně.

Daň z příjmu

Daň z příjmu musí platit každá ekonomicky aktivní osoba. Patnácti procenty jsou daněny příjmy fyzických osob ze zaměstnání, z podnikání a dalších výdělečných činností. Existují ale i příjmy osvobozené od daně, a příjmy, které se nezahrnují do základu daně a v daňovém přiznání se neuvádějí.

Daňové přiznání

Daňové přiznání musíte podat v případě, že vaše roční příjmy podléhající dani přesáhly 15 000 Kč. Pokud se dostanete do daňové ztráty, podáváte daňové přiznání vždy.

Formulář daňového přiznání se skládá ze záhlaví, 6 oddílů a příloh.

 • Záhlaví – název finančního úřadu, územní pracoviště, DIČ, rodné číslo a kód DAP
 • 1. oddíl – informace o poplatníkovi
 • 2. oddíl – příjmy ze závislé činnosti
 • 3. oddíl – odečitatelné položky
 • 4. oddíl – daň celkem
 • 5. oddíl – slevy na dani a daňová zvýhodnění
 • 6. oddíl – placení daně
 • Žádost o vrácení přeplatku
 • Jiné přílohy
 • Přílohy DAP

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Než se vrhnete do vyplňování formuláře, připravte si potřebné dokumenty, kterými prokážete svůj nárok na odečitatelné položky a slevy na dani. K takovým podkladům patří:

 • potvrzení o studiu,
 • potvrzení o pobírání důchodu,
 • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění,
 • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění,
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky,
 • potvrzení o daru nebo darovací smlouva,
 • potvrzení ze školky atd.

Jak vyplnit daňové přiznání

Daňové přiznání můžete vyplnit ručně nebo online. Papírové formuláře jsou k dispozici na finančních úřadech. Elektronické formuláře najdete zde. Výhodou interaktivních elektronických formulářů jsou podrobné návody, automatické výpočty a kontrola chyb.

Nezdanitelné položky

Nezdanitelné položky snižují základ daně. Mohou je využít zaměstnanci, stejně jako živnostníci. Patří k nim:

 • úroky z úvěrů na financování bytových potřeb,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • příspěvek na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření,
 • dary, darování krve, orgánů či kostní dřeně,
 • náklady na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,
 • členské příspěvky pro odborové organizace.

Slevy na dani

Pomocí slev lze snížit samotnou výši daně. Každý má nárok minimálně na základní slevu na poplatníka. Dále lze uplatnit slevu:

 • pro držitele průkazu ZTP/P,
 • na manžela/manželku,
 • na dítě a na dítě ZTP/P,
 • na invaliditu,
 • na studenta,
 • pro důchodce,
 • na školku – školkovné,
 • za EET.

Kdy podat daňové přiznání

Termín odevzdání daňového přiznání závisí na formě, kterou zvolíte. Budete-li daňové přiznání podávat standardní cestou v papírové podobě, pak máte každý rok čas do 1. dubna, případně první následující pracovní den, pokud 1. duben připadá na víkend. Pokud zvolíte elektronickou formu, platí pro vás termín 1. května, případně první následující pracovní den, pokud 1. květen připadá na víkend.

Pokud vám daňové přiznání zhotovuje finanční poradce, termín se automaticky prodlužuje o 3 měsíce.

Kvůli koronavirové pandemii odsouhlasila vláda pro rok 2021 prodloužení všech lhůt o jeden měsíc. Aktuálně lze bez sankcí podat daňové přiznání za rok 2020 v papírové podobě do 3. května a v elektronické podobě do 1. června.

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání můžete podat několika způsoby.

 • Osobně na podatelně příslušného finančního úřadu.
 • Poslat poštou na adresu příslušného finančního úřadu.
 • E-mailem s elektronickým podpisem.
 • Prostřednictvím datové schránky bez nutnosti elektronického podpisu.
 • Přes online finanční úřad Moje daně.

Poplatník s datovou schránkou

Máte-li ze zákona zřízenou datovou schránku, musíte daňové přiznání podat výhradně v elektronické podobě.

Platba daně z příjmu

Termín pro uhrazení daně je shodný s termínem odevzdání daňového přiznání. Daň lze uhradit:

 • osobně na finančním úřadě,
 • složenkou typu A prostřednictvím České pošty,
 • bezhotovostním převodem.

Za den platby se považuje den připsání částky na účet příslušného úřadu, proto platby složenkou nebo převodem provádějte s dostatečným předstihem.

Nárok na přeplatek

Pokud vám při výpočtu daně vyšel tzv. daňový bonus, máte nárok na jeho proplacení. Zažádejte si o něj pomocí žádosti o vrácení přeplatku, která je součástí daňového přiznání.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru