Přechod z OSVČ na s.r.o.: 3 způsoby, jak na to

29.03.2021

Práce na živnostenský list může být v mnoha ohledech jednodušší, ale společnost s ručením omezeným podnikatelům poskytuje řadu nesporných výhod. I vy jste se rozhodli pro změnu, ale nevíte, jak na to? Přejít z OSVČ na s. r. o. lze třemi způsoby.

přechod z OSVČ na s.r.o.

Zdroj: Pixabay

Proč se přechod z OSVČ na s. r. o. vyplatí?

Nechtěli jste se na začátku svého podnikání zabývat složitou administrativou a zvolili jste jednodušší cestu živnostníka? Možná je na čase své priority přehodnotit. Výhody s. r. o. oproti OSVČ jsou nesporné. K těm největším patří fakt, že:

  • neručíte celým svým majetkem, ale pouze majetkem společnosti,
  • vystupujete jako právnická osoba, která vzbuzuje větší důvěru,

daňová povinnost se počítá ze skutečného zisku společnosti. Přečtěte si více o 6 neprůstřelných důvodech, proč je s. r. o. výhodnější než živnost.

Pokud jste definitivně rozhodnutí, máte tři možnosti, jak přechod z OSVČ na s. r. o. provést.

1.     Založení s. r. o. a vložení podniku do základního kapitálu

Váš podnik představuje soubor jmění, které lze vložit jako nepeněžní vklad do základního kapitálu nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Jde o administrativně i finančně náročnější metodu, díky které ale převedete pod novou společnost všechna svá aktiva i pasiva najednou.

Výhody

Při vkladu podniku do základního kapitálu získává nová společnost všechna práva a povinnosti, které jste měli jako živnostníci. Díky tomu je zachována kontinuita podnikání, kterou ocení především vaši dosavadní partneři.

Nevýhody

Nevýhodou je vyšší počáteční investice. Aby mohlo dojít ke vkladu, je třeba nechat původní podnik ocenit prostřednictvím znaleckého posudku. Ceny posudků se pohybují okolo 30 000 Kč.

2.     Založení s. r. o. a následný prodej původního podniku nové společnosti

Druhou možností je prodej podniku nově vzniklé společnosti. Jde o rychlejší způsob, který nevyžaduje tak vysokou počáteční investici.

Nově založená společnost s ručením omezeným, která je řádně zapsána v obchodním rejstříku, koupí původní podnik na základě klasické kupní smlouvy.

Výhody

Společnost s ručením omezeným koupí podnik jako celek, tzn. se všemi jeho závazky i pohledávkami, díky čemuž bude opět dodržena kontinuita obchodů.

Prodej podniku nevyžaduje určení jeho ceny znalcem. Tudíž odpadá nutnost vyšší počáteční investice a celý proces může proběhnout rychleji.

Nevýhody

Firma ale nemůže koupit zajetý podnik za pár drobných. Prodejní cena musí být tzv. obvyklá tedy v takové výši, kterou by si mezi sebou sjednaly dvě nezávislé strany.

Stanovenou sumu musí s. r. o. reálně vynaložit na koupi podniku a OSVČ ji musí skutečně přijmout. Příjem z prodeje, který obdržíte jako OSVČ, podléhá běžné dani z příjmu. Stejně tak musíte za nově vzniklou společnost zaplatit daň z příjmu z rozdílu mezi souhrnem aktiv snížených o převáděné závazky.

3.     Současně podnikat a živnostenskou činnost postupně ukončit

Poslední z možností je v praxi asi nejvyužívanější. Funguje na souběžném provozu nové s. r. o. a starého podniku, přičemž dochází k postupnému převodu veškerého majetku pod s. r. o.

Po založení nové společnosti s ručením omezeným začínáte podnikat pod její hlavičkou. Ve starém podniku postupně dokončujete obchody, hradíte závazky a vymáháte pohledávky, dokud se vaše finanční bilance nepřiblíží k nule. V ten moment živnost ukončíte a pokračujete v podnikání pouze pod s. r. o.

Výhody

Jde o snadnou a levnou možnost, která nevyžaduje žádné počáteční investice v podobě odhadů cen, složitou administrativu ani odvody na daních. Je to ideální cesta pro drobnější živnostníky s menším majetkem.

Nevýhody

Tímto způsobem prakticky rušíte celou svou původní živnost a začínáte zcela nové podnikání pod hlavičkou s. r. o. bez kontinuity podnikání.

Ať už zvolíte jakoukoli z možností, nevyhnete se založení nové společnosti s ručením omezeným. S tím vám pomůže náš podrobný návod v článku Jak založit s. r. o. krok za krokem. Pokud chcete mít vše bez starostí, bez vyřizování a bez běhání po úřadech, sáhněte po ready made společnosti.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru