Obsah

Články

Jak založit akciovou společnost krok za krokem?

Co je akciová společnost?

Akciová společnost je typ kapitálové společnosti,
jejíž základní jmění tvoří určitý počet akcií (cenných papírů) o určité
nominální hodnotě. Akcie společnosti jsou v držení akcionářů, kteří
mají právo na podíl ze zisku a pravomoc podílet se na řízení firmy.
Neručí však za její závazky. Stejně jako společnost s ručením omezením i
akciová společnost ručí pouze do výše svého majetku.

Založení akciové společnosti krok za krokem

Při zakládání akciové společnosti záleží na tom, zda
firmu zakládá jeden člověk, nebo více osob. V případě jednoho zakladatele
(ať už je to fyzická, či právnická osoba) se sepisuje tzv. zakladatelská
listina
ve formě notářského zápisu. Jestliže akciovou společnost zakládá
více osob, je nutné sepsat tzv. zakladatelskou smlouvu (rovněž ve formě
notářského zápisu).

V obou případech musí dokument obsahovat:

 • název a sídlo společnosti,
 • předmět podnikání,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií včetně jejich nominální hodnoty,
 • počet akcií jednotlivých zakladatelů včetně
  jejich emisního kurzu (částky, za kterou se akcie vydává) a způsobu splacení,
 • správce vkladu,
 • návrh stanov.

Poznámka: Součástí názvu společnosti musí být označení
„akciová společnost“, případně „a. s.“ nebo „akc. spol.“.

Jak tedy postupovat?

1.    
Získejte základní kapitál

Jako každá společnost i ta akciová si žádá určitý základní
kapitál. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, kde postačí
počáteční vklad i v hodnotě 1 Kč, musí základní kapitál akciové
společnosti činit minimálně 2 000 000 Kč.

2.    
Odsouhlaste stanovy

Akciovou společnost nezaložíte bez tzv. stanov. Ty musejí
mít podle zákona podobu notářského zápisu. Ve stanovách se zpravidla
uvádí:

 • název společnosti,
 • výše počátečního kapitálu a způsob splacení
  emisního kurzu akcií,
 • předmět podnikání,
 • počet akcií a jejich nominální hodnota,
 • počet hlasů spjatých s jednou akcií a
  způsob hlasování akcionářů na valné hromadě,
 • způsob svolávání valné hromady a vymezení jejího
  pole působnosti,
 • druh systému vnitřní struktury –
  dualistický/monistický (viz níže),
 • počet členů dalších orgánů společnosti a
  vymezení jejich působnosti,
 • způsob rozdělení zisku a uhrazení ztráty,
 • postup při doplňování a změně stanov.

3.    
Vyřiďte si podnikatelské oprávnění

Před podáním žádosti o zápis do obchodního rejstříku budete
potřebovat podnikatelské oprávnění v podobě živnosti.

4.    
Zajistěte si souhlas vlastníka nemovitosti

Zápis do obchodního rejstříku nemůže proběhnout bez souhlasu
vlastníka nemovitosti
, ve které máte sídlo společnosti.

Tip: Chcete mít sídlo společnosti na lukrativní adrese
bez zbytečných nákladů navíc? Využijte
virtuální sídlo
v Praze, Brně či Ostravě.

5.    
Nechte společnost zapsat do obchodního rejstříku

Odsouhlasením stanov se akciová společnost teprve ustavuje.
Do 6 měsíců od jejího ustavení musíte podat návrh na zápis firmy do
obchodního rejstříku
. Společnost je oficiálně založena až v den
zápisu.

Orgány a důležité funkce akciové společnosti

Akciové společnosti se podle vnitřní struktury dělí na dva
druhy – dualistické a monistické –, přičemž každá z nich má jiné statutární
orgány
a důležité funkce.

Dualistický systém

Akciovou společnost s dualistickým systémem řídí
více osob
(zpravidla akcionářů) současně. Jejím statutárním orgánem je předsednictvo,
které jedná za společnost navenek.

Interní kontrolu správného chodu firmy zajišťuje dozorčí
rada
, jejímž členem nesmí být nikdo, kdo je zároveň členem předsednictva.

Nejvyšším orgánem je valná
hromada
, kterou tvoří akcionáři. Jejím úkolem je kromě jiného určování
dlouhodobých cílů a obchodního směřování firmy nebo volení, případně odvolávání
členů představenstva.

Monistický systém

V akciové společnosti, kterou řídí pouze jedna osoba
(typicky tomu tak je v momentě, kdy má společnost pouze jednoho
akcionáře), je statutárním orgánem správní rada.

Novela zákona, která vešla v účinnost na počátku
letošního ruku, ruší v monistických akciových společnostech funkci statutárního
ředitele
. Jeho pravomoci tak přebírá správní rada.

I v akciové společnosti s monistickým systémem
zůstává nejvyšším orgánem valná hromada.

Založení akciové společnosti je značně náročné, a to
především po finanční stránce. Pokud hledáte schůdnější alternativu, založte
si s. r. o.

Chcete mít fungující firmu do několika hodin a bez starostí?
Zauvažujte nad nákupem hotové ready made společnosti.
Firmu se sídlem na prestižní adrese v Praze, Brně nebo Ostravě, splaceným
základním kapitálem a připravenou k podnikání vám předáme do 24 hodin.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp