Slovník důležitých pojmů

Statutární ředitel

Statutárnímu řediteli je svěřeno obchodní vedení společnosti, ale musí se řídit základním ustanovením, které je dané správní radou. 

Stejně, jako členové představenstva, musí se také statutární ředitel starat o dobré hospodaření firmy a zodpovídá za způsobené újmy. Tuto funkci může vykonávat pouze osoba fyzická. Je to stejné jako v případě předsedy správní rady. Může nastat situace, kdy jeden člověk zastává obě tyto funkce najednou. Z našich zákonů není úplně jasná odpověď na otázku, kdo přesně statutárního ředitele volí. Jeden zdroj uvádí, že tato povinnost náleží správní radě, a druhé ustanovení říká, že by volbu měla mít na starosti valná hromada. 

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru