Trvalé bydliště na městském úřadě

01.05.2016

Zde je potřeba si v první řadě uvědomit, že z trvalého pobytu nejde nikoho zcela odhlásit, pouze mu můžete změnit adresu. 

Zákon stanovuje, že každý občan je povinen uvést adresu, kde je k zastižení a kam mu lze doručit poštu. 


V případě, že chcete někomu změnit adresu trvalého bydliště na městský úřad, je potřeba, aby tato osoba splňovala některou z následujících podmínek: 

  • zaniklé užívací právo k nemovitosti 
  • daná osoba už se na konkrétní adrese nezdržuje 
  • jedinec zde již nebydlí 

Po doložení některé z těchto podmínek se trvalým bydlištěm takovéto osoby stává ohlašovna. Někdy se trvalé bydliště na městském úřadě také označuje jako bezdomovecký trvalý pobyt

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru