Obsah

Články

Změna názvu společnosti

 

Koupíte-li ready-made společnost, můžete kdykoli změnit název společnosti na Vámi požadovaný. Nezáleží tedy na tom, s jakým názvem společnost koupíte. Ke změně názvu společnosti je třeba:

 • svolat valnou hromadu u notáře (tento úkon je standardně společnostmi zabývajícími se prodejem s.r.o. účtován jako nadstandardní služba)

Jen u nás si můžete vybrat, jak bude Vaše ready-made vypadat: zvolte si vlastní jméno společnosti, počet jednatelů i společníků a sídlo společnosti se službou ALL INCLUSIVE ready made s.r.o. za all inclusive cenu

Ceník ready-made


ALL INCLUSIVE cena ready made s. r. o.


 • společnost zapsána v obchodním rejstříku
 • jméno společnosti dle Vašeho požadavku
 • základní kapitál v požadované výši a v Kč plně splacen ke dni zápisu
 • počet společníků dle Vašeho požadavku
 • počet jednatelů dle Vašeho požadavku
 • předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - 80 volných živností (v rámci ceny) a další živnosti dle příplatkového ceníků
 • sídlo dle Vašeho požadavku
 • bez závazků a pohledávek, společnost nikdy nepodnikala (písemně deklarováno s prodejem)
 • zápis do OR do 24 hodin po schůzce

již od

14.900

s DPH *

 

Objednat

 

V rámci této AKCE  je možné změnit i následující:

 • Změnit můžete i sídlo společnosti, které je za zákona uvedené v OR. Sídlo společnosti musí být uvedeno již v zakladatelském dokumentu společnosti a je uvedeno v rámci obce. Měníte-li sídlo společnosti v rámci obce uvedené v zakladatelském dokumentu (u našich společností je sídlem Praha, Brno, Ostrava), není třeba svolávat valnou hromadu u notáře a změna je zdarma v rámci ceny obvyklé. Měníte-li jej mimo obec uvedenou v zakladatelském dokumentu, je již třeba počítat se svoláním valné hromady a tedy příplatkem za práci notáře. Při založení nové společnosti nebo při změně sídla společnosti je třeba OR doložit listiny, které prokazují právní důvod užívání prostor sídla společnosti:
  • podepsanou nájemní smlouvu nebo souhlas vlastníka nemovitosti (nutný ověřený podpis vlastníka/vlastníků nemovitosti) ne starší 3 měsíců
  • originál nebo úřední opis výpisu z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
 • Změna/přidání předmětu činnosti společnosti. Naše společnosti mají zařízen soubor všech 80 volných živností. Klienti však potřebují i jiný předmět podnikání než je živnost volná. Nejčastěji se jedná o vázané, řemeslné nebo koncesované živnosti, které je třeba dle zákona zapsat do zakladatelského dokumentu společnosti. Je  tedy třeba počítat se svoláním valné hromady a tedy příplatkem za práci notáře. 
 • Rozšíření počtu jednatelů. Naše společnosti mají standardně jednoho jednatele. Pokud si klient přeje zavést do společnosti více jednatelů, je třeba počítat se svoláním valné hromady a tedy příplatkem za práci notáře. 
 • Rozdělení obchodních podílů společnosti mezi více společníků. Naše společnosti mají standardně jednoho společníka. Pokud si klient přeje zavést do společnosti více společníků, je třeba rozdělit obchodní podíl společnosti na více dílů v poměru, který určí klient. Nejmenší díl je stanoven na 20000 Kč nebo 1000 Kč. Je třeba počítat se svoláním valné hromady a tedy příplatkem za práci notáře.

 


 

100% GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY, ŽÁDNÉ KAUCE A SKRYTÉ POPLATKY Pro ověření skutečnosti, že naše služby jsou vzhledemk poměru kvality s cenou nejpříznivější na trhu, Vám zdarma nabízíme službusrovnání cenready-made s konkurencía v případě, že byste obdrželi kvalitativně srovnatelnou a cenově výhodnější nabídku, jsme připraveni ji naší nabídkou cenově dorovnat! Zašlete nám prosím cenovou nabídku konkurence, po ověření ceny vpoměru ke službám, Vás budeme kontaktovat s aktuální cenou.

 

PROCES OBJEDNÁVKY

Vyberete si z našich ready-made s.r.o. společností na prodej a proveďte Vaši on-line poptávku.

 1. Do Vaší emailové schránky přijde objednávkový formulář, který je potřeba dle uvedených pokynů vyplnit a zaslat zpět na naši emailovou adresu
 2. Po zaslání objednávkového formuláře se s Vámi telefonicky nebo e-mailem spojí pracovník naší společnosti a domluví s Vámi termín schůzky u spolupracujícího NOTÁŘEzde se provádí platba za naše služby v hotovosti oproti předání dokladů (popř. platba zálohovou fakturou)
 3. V závislosti na Vámi požadovaných změnách ve společnosti, bude jednání u notáře probíhat takto:
  • sepsání notářského zápisu - je potřebný u podstatných změn ve společnosti, typicky se jedná o změnu názvu společnosti, jejího sídla mimo Prahu, rozdělení obchodního podílu pro více společníků, změna předmětu podnikání - přidání živností na d rámec volných živností; a ověření podpisů nabyvatele společnosti na příslušných dokumentech (návrh do OR, smlouva o převodu, prohlášení zástupců orgánů společnosti) 
 4. EXPRESS ZÁPIS NOTÁŘEM V RÁMCI služby ALL INCLUSIVE ready made s.r.o.
 5. V PŘÍPADĚ EXPRESS ZÁPISU V RÁMCI služby ALL INCLUSIVE ready made s.r.o. BUDETE ZA 24 HODIN upozorněni na skutečnost, že Vámi požadované změny byly již zaneseny do Obchodního rejstříku a Vy si můžete vyzvednout nový výpis z OR

 


 

DOKUMENTY, KTERÉ OD VÁS POTŘEBUJEME

Jednatel:
Výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, bez zápisu, z ČR i z místa bydliště a ze státu, jehož je osoba občanem
Občanský průkaz nebo cestovní pas
Věrohodný průkaz prokazující místo pobytu (pouze u nerezidentů)

Společník:
Občanský průkaz nebo cestovní pas a věrohodný průkaz o místu pobytu
Je-li společníkem jiná právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument u zahraničních společností

Změna sídla:
Výpis z katastru nemovitostí objektu nového sídla ne starší 2 měsíců
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (podpis vlastníka musí být úředně ověřen)

Živnosti:
Odpovědný zástupce – od 1. 8. 2006 nepotřebuje právnická osoba pro volné živnosti odpovědného zástupce
Pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti stanoví podmínky a požadavky na listiny živnostenský zákon
Výpis z katastru nemovitostí objektu sídla
Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti nebo nájemní smlouvu

Změna obchodní firmy:
Novou obchodní firmu je klient povinen prověřit na www.justice.cz – nesmí být shodná nebo zaměnitelná s jinou obchodní firmou v písemné ani fonetické formě. Naše společnost neručí za provedení, resp. neprovedení změny obchodní firmy dle požadavku klienta. Název je však i spolupracujícím notářem prověřován a na možnost nezapsání je klient vždy upozorněn.

Ověření listin
Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce.
Zahraniční dokumenty musí být soudním překladatelem přeloženy do českého jazyka (u úředních jazyků EU postačuje prostý překlad).
Zahraniční veřejné listiny musí být dále ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) – přehled požadavků na ověření zahraničních veřejných listin naleznete zde.

Objednat

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp