Jaké změny přinesla EET od svého počátku?

25.10.2021

Elektronická evidence tržeb je součástí českého podnikatelského světa od roku 2016. Už při svém zrodu měla řadu příznivců, ale i mnoho odpůrců, kteří polemizovali o tom, co její zavedení způsobí. Po pěti letech její existence můžeme shrnout, jaké změny EET přinesla, a posoudit, zda se naplnily obavy skeptičtějších podnikatelů.

Co je EET?

Elektronická evidence tržeb je systém, pomocí kterého podnikatelé evidují hotovostní transakce prováděné jak penězi, tak stravenkami. Úkolem systému je usnadnit státu správu financí. Jeho cílem je omezit rozvoj šedé ekonomiky, narovnat české podnikatelské prostředí a díky většímu objemu vybraných daní vytvořit potenciální prostor pro snížení daňového zatížení českých podnikatelů.

Elektronická evidence se zavádí postupně ve čtyřech etapách. Momentálně se dotýká pouze velkoobchodů, maloobchodů a stravovacích a ubytovacích zařízení. Zajímá vás, kdy ovlivní i vaše podnikání? Přečtěte si víc o tom, jak EET funguje.

Pozor: Kvůli pandemii covidu-19 byl systém elektronické evidence tržeb v roce 2020 pro všechny podnikatele pozastaven. S jeho obnovením se počítá nejdříve na začátku roku 2023.

Přinesla EET vyšší příjmy do státního rozpočtu?

Stát zavedl elektronickou evidenci tržeb koncem roku 2016. Její efekt se ale začal naplno projevovat až o rok později. Podle ministerstva financí přinesla EET do státního rozpočtu 33 miliard korun, a to již po třech letech fungování (tedy přibližně od jejího zavedení do konce roku 2019).

Skutečně se zvýšily odvody na daních?

Podle ministerstva financí měla elektronická evidence tržeb v prvních třech letech svého fungování přímý vliv na výběr vyšších daní (DPH i daní z příjmů). Podle kritiků však nelze zásluhy za vyšší daňové odvody připsat pouze EET.

K zavádění EET došlo souběžně se změnou DPH u vybraných produktů, s navýšením minimální mzdy a novým zákonem o zákazu kouření v restauracích. Všechny tyto změny se potenciálně mohly určitým způsobem podílet na objemu daňových odvodů.

EET přispěla k zajištění férového prostředí pro všechny

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za hnutí ANO) pomohla elektronická evidence tržeb narovnat podnikatelské prostředí především v pohostinství. Konkrétně prý nastavila taková pravidla, která zajišťují, že podnikatelé, kteří poctivě odvádějí daně bez nutnosti jakéhokoli dohledu, nebudou znevýhodněni oproti těm, kteří se platbám do státní kasy vyhýbají.

Jak se EET podílela na zvýšení mezd zaměstnanců v pohostinství?

Zaměstnanci v pohostinství se před EET často museli smířit s tzv. dvousložkovou mzdou, přičemž oficiálně jim byla vyplácena pouze základní složka, zatímco tu pohyblivou dostávali „bokem“. Pevná část mzdy však zpravidla dosahovala jen naprostého minima. Cílem zaměstnavatelů bylo tímto způsobem ušetřit na dani z příjmů a na sociálním a zdravotním pojištění.

Na dvousložkovou mzdu doplatili především zaměstnanci. Nejenže se podíleli na krácení daní, ale zároveň byli ochuzeni v sociální oblasti. Například nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství nebo dovolená se jim vypočítávaly jen z přiznané části mzdy, takže rovněž dosahovaly minima.

Zavedení elektronické evidence tržeb částečně přispělo k narovnání platů v pohostinství. Vyšší přiznané tržby znamenají, že zaměstnavatelé nemají zdroje na výplatu mezd bokem, a musejí tak zaměstnance vyplácet oficiální cestou.

Způsobila EET hromadné uzavírání hospod?

Odpůrci EET predikovali, že zavedení elektronické evidence tržeb způsobí drobným podnikatelům neúnosné finanční komplikace, které povedou k hromadnému zavírání restaurací, hospod i kaváren.

V roce 2017, kdy elektronická evidence tržeb běžela již něco málo přes rok, byla celní správa nucena kvůli závažným porušením uzavřít celkem 11 provozoven, načež 5 z nich znovu otevřelo ještě v tomtéž roce. Relevantní statistické údaje ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2019 navíc ukázaly, že za tři roky fungování elektronické evidence tržeb v České republice nově otevřelo přes 9 000 restauračních a stravovacích zařízení.

Poznámka: Rok 2020 byl již významně poznamenán koronavirovou pandemií, kvůli které musela řada malých podnikatelů svou činnost ukončit. Proto nejsou data z posledních dvou let v souvislosti s EET směrodatná.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru