Obsah

Články

Jaké sankce vám hrozí, když nestihnete zaplatit daně v termínu?

Daň z příjmů

Daň z příjmů se vztahuje na každou výdělečně činnou fyzickou
i právnickou osobu
. Zatímco zaměstnanci mají s daněmi zpravidla minimum
starostí, osoby samostatně výdělečně činné musejí každoročně podávat finančnímu
úřadu přehled o svých příjmech a výdajích v podobě daňového přiznání.

Termín pro podání daňového přiznání a zároveň pro zaplacení
vypočtené daně připadá na 1. dubna nebo na 1. května, podáváte-li
přiznání elektronicky (případně na následující pracovní den, pokud termín
připadá na víkend či svátek). Pokud využíváte služby daňového poradce,
termín se automaticky prodlužuje do 1. července (případně na následující
pracovní den, pokud termín připadá na víkend či svátek).

Tip: Ušetřete za služby daňových poradců. Přečtěte si, jak
si jako podnikatel poradit s daněmi
snadno a sami.

Sankce za nezaplacení daně z příjmů

Nestihli jste poslat daňové přiznání nebo zaplatit daň? Pak
zbystřete. Kromě pokut vám totiž hrozí i úroky z prodlení.

Za neodevzdané daňové přiznání nebo nezaplacenou daň
z příjmů vám finanční úřad může vyměřit pokutu v minimální výši
500 Kč
a v maximální výši 300 000 Kč.

V praxi bývají prvních pět pracovních dní úřady
poměrně benevolentní. Jakmile vás ale vyzvou k úhradě nezaplacené daně,
začnou vám od 6. dne naskakovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z vypočtené
daně. Maximální výše úroků je stanovena na 5 % z vypočtené daně.

Sankce za přiznání nižší daně

Nastane-li situace, že vám bude muset finanční úřad daň
doměřit
, hrozí vám opět dva druhy sankcí:

 • penále ve výši 20 % z doměřené daně,
 • úrok z prodlení ve výši 0,05 %
  z doměřené daně za každý den opoždění.

Další sankce a pokuty související s daní z příjmů

Na některé plátce daně se vztahuje povinnost podávat
daňové přiznání elektronicky
, nikoli v papírové podobě. Konkrétně jde o ty,
kteří mají zřízenu datovou schránku nebo musejí mít účetní uzávěrku ověřenou
auditorem.

V případě, že se vás tato povinnost týká, a vy daňové
přiznání přesto podáte v písemné podobě, vyměří vám finanční úřad jednorázovou
pokutu ve výši 2 000 Kč.

Daň z nemovitých věcí

Jak už z názvu vyplývá, daň z nemovitých věcí
každoročně zatěžuje všechny vlastníky pozemků, staveb a dalších
nemovitých jednotek.

Přiznání k dani z nemovitosti se podává k 31.
lednu,
přičemž nejzazší termín pro zaplacení daně připadá na poslední
den v květnu.

Sankce při nezaplacení daně z nemovitých věcí

Za nezaplacení daně z nemovitosti má finanční úřad
pravomoc udělit vám pokutu ve výši až 0,05 % ze stanovené daně, a to za
každý den opoždění. Celková pokuta však nesmí přesáhnout 5 % ze stanovené daně
a zároveň 300 000 Kč.

DPH

Plátci daně z přidané hodnoty mají povinnost podávat
nejen daňové přiznání k DPH, ale i kontrolní hlášení, a to
měsíčně, případně čtvrtletně v závislosti na jejich zdaňovacím období.

Termín pro podání daňového přiznání k DPH i kontrolního
hlášení je vždy k 25. dni po skončení zdaňovacího období.

Sankce a pokuty související s DPH

Při opožděném podání daňového přiznání nebo kontrolního
hlášení vám hrozí pokuta ve výši:

 • 1 000 Kč – za podání dokumentů po
  termínu, ale ještě před první výzvou finančního úřadu,
 • 10 000 Kč – za podání dokumentů až
  po výzvě finančního úřadu,
 • 50 000 Kč – za nepodání dokumentů
  ani v náhradní lhůtě stanovené finančním úřadem.

V souvislosti s opravným daňovým přiznáním nebo
kontrolním hlášením, které si finanční úřad vyžádá z důvodu změny či
doplnění údajů, vám hrozí pokuta:

 • 30 000 Kč – za nepodání opravným
  daňového přiznání nebo kontrolního hlášení dle výzvy,
 • 50 000 Kč – za nezměnění či
  nedoplnění údajů dle výzvy finančního úřadu.

Usoudí-li finanční úřad, že záměrně maříte správu daní, má
právo vám uložit pokutu až 500 000 Kč.

Účelem pokut a sankcí je zajistit řádné placení daní, které
je nezbytné ke správnému fungování celého systému státu. V případě jakýchkoli
komplikací týkajících se daňových přiznání, přehledů nebo samotného placení
daní, je důležitá otevřená komunikace s příslušnými úřady. Naopak
hra na „mrtvého brouka“ vám může vysloužit ještě tučnější pokuty.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp