Odpis majetku a daňová optimalizace: Jak to funguje?

18.08.2020

Podnikáte a lámete si hlavu, jak je to s odpisy majetku? Téměř každý podnikatel má nějaký hmotný majetek, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý. Jak vám odpis majetku pomůže s daněmi?

Daňové odpisy hmotného majetku

Pokud máte majetek určený k podnikání a jeho cena je více než 40 tisíc korun, jde o dlouhodobý hmotný majetek. Jeho výhodou je, že výdaje za něj si může postupně odepisovat z daní. Odpis je vlastně část vstupní ceny, kterou jako podnikatelé můžete uplatňovat ve výdajích v daňovém přiznání. Postupně tak celou investici rozložíte do několika let, dokud nebude odepsaná celá částka. Navíc můžete odpisy uplatnit za majetek, který je k 31. 12. ve vaší evidenci majetku, přičemž nezáleží, kdy byl pořízený, ať už v lednu nebo až na konci roku.

 

Jak fungují odpisy?

Majetek odpisujete postupně ze vstupní ceny. Ve většině případů je to cena pořizovací, tedy částka, kterou jste za majetek zaplatili včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Pokud jste plátce DPH, bude vstupní cena snížena o DPH. Problém může nastat v případě, kdy majetek vložíte do podnikání až po nějakém čase od nákupu, v takovém případě se bude odpis majetku počítat z reprodukční ceny, což je cena majetku v době, kdy se o něm účtuje.

 

Účetní a daňové odpisy jsou rozdílné

Nezaměňujte účetní odpisy s těmi daňovými, je mezi nimi celkem zásadní rozdíl. Účetní odpisy jsou povinné a dělají se na měsíční bázi. Doba odepisování navíc odpovídá skutečnému opotřebení a nelze odpisy přerušit. Daňové odpisy jsou naopak dobrovolné, můžete a nemusíte je uplatňovat, je možné je kdykoliv přerušit při rovnoměrném odepisování a doba odpisování je určena podle zákona o daních z příjmu.

 

Minimální doba odepisování

Pořídili jste si do firmy nový majetek a chcete začít uplatňovat daňové odpisy? Dlouhodobý hmotný majetek má pro potřebu daňových odpisů stanovenou minimální dobu odepisování, a to v rozmezí od 3 až do 50 let. Odpisových skupin je šest:

-               3 roky – počítače, software, hardware, kancelářské vybavení,

-               5 let – stroje a zařízení, nákladní vozy a traktory, motorová vozidla dvoustopá, trolejbusy, letadla, čerpadla, ale také například chladicí zařízení,

-               10 let – manipulační technika, lodě, výtahy, pece, hořáky, klimatizace, generátory, transformátory,

-               20 let – plynovody, vodovody, věže, stožáry, komíny, koupaliště,

-               30 let – budovy (kromě těch ve skupině 4 a 6), silnice, dálnice, mosty, tunely, rekreační stavby,

-               50 let – hotely, domy, společenské budovy, kulturní budovy, obchodní střediska, knihovny a muzea.

 

Výčet majetku spadajícího do jednotlivých skupin najdete v příloze č. 1 zákona č. 586/1992 Sb. Samozřejmě je na vás, zda chcete odpisy uplatnit nebo ne. Rovnoměrné odpisování podle § 31, odstavce 1, písmena a) můžete přerušit, následně se pak v odpisování pokračuje stejně, jako kdyby k žádnému přerušení nedošlo.

 

Daňová optimalizace u odpisu majetku

V případě daňového odpisu si můžete odpisy v daních uplatnit, a to v případě, že majetek má cenu více než 40 tisíc korun. Doba odepisování se pak řídí podle odpisové skupiny, do které majetek spadá a odpisy se uplatňují ročně (účetní odpisy jsou měsíční).

 

Výhodou uplatnění odpisů je daňová optimalizace, resp. snížení základu daně. I proto se nakonec mnoho podnikatelů rozhodne v daňovém přiznání odpisy uplatnit.

 

Zrychlené a rovnoměrné odpisy

Odpisy se vždy uvádějí na konci daňové evidence, můžete je uvést i v daňovém přiznání jako úpravu základu daně a získat daňovou optimalizaci (snížíte tak základ daně pro dané zdaňovací období). Daňovou optimalizaci můžete provést dvěma způsoby odpisu:

-               zrychleným odpisováním,

-               rovnoměrným odpisováním.

Při rovnoměrném odpisování jsou majetku, resp. odpisové skupině, přiřazeny maximální roční sazby odpisu. Jestli jste ale ve zdaňovacím období pořídili nový majetek, který jste zařadili do podnikání (zapsali jste ho do obchodního majetku), budete mít pravděpodobně vyšší základ daně a je výhodnější použít zrychlené odpisy. Při zrychleném odpisování jsou totiž daňové odpisy v prvních dvou letech mnohem vyšší než v případě rovnoměrného odpisování.

 

Pozor, vybraný způsob odpisů u konkrétního majetku už pak nemůžete změnit a musíte v něm pokračovat až do konce.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru