Jak fungují odpisy majetku? Snižte si základ daně

12.09.2022

Díky hmotnému majetku, který používáte při svém podnikání, můžete platit nižší daně. Poradíme vám, jak využít odpisy majetku k daňové optimalizaci.

Ospisy majetku

Zdroj: Pixabay

Co je to odpis?

Odpis reprezentuje opotřebení hmotného majetku v čase. Kvůli opotřebení během používání ztrácejí hmotné věci svou hodnotu. Tato snižující se hodnota majetku představuje pro podnikatele či firmu určitý náklad, který lze odečíst z daní. Odpisy tak snižují účetní zisk, respektive základ daně, a tím i částku, kterou zaplatíte na daních.

Zajímavost: Například automobil má po šesti letech užívání pouze třetinovou cenu.

Co jsou oprávky?

Souhrn všech odpisů uplatněných od začátku používání majetku se označuje pojmem oprávky. Po odečtení oprávek od pořizovací ceny majetku získáte tzv. zůstatkovou cenu, tedy účetní hodnotu majetku.

Jaký majetek se odepisuje?

V podnikání smíte odepisovat dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena byla vyšší než 80 tisíc, jehož doba používání je delší než 1 rok a který souvisí s výkonem vaší nezávislé činnosti.

Jak fungují odpisy?

Majetek odepisujete postupně ze vstupní ceny. Tou může být:

  • cena pořizovací včetně všech vedlejších pořizovacích nákladů (pokud jste plátcem DPH, bude vstupní cena snížena o DPH),
  • cena reprodukční, tedy hodnota majetku v době, kdy jste jej vložili do podnikání.

Účetní a daňové odpisy

Existují dva druhy odpisů – účetní a daňové.

Jak fungují účetní odpisy?

V případě účetních odpisů odpovídá doba odepisování skutečnému opotřebení majetku. Při pořízení majetku si určíte, jak dlouho jej budete používat, a následně v závislosti na čase či výkonu stanovíte odpisový plán.

Účetní odpisy se účtují na měsíční bázi a nelze je přerušit. Můžete však upravit odpisový plán, pokud neodpovídá skutečnosti.

Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví.

Jak fungují daňové odpisy?

Daňové odpisy se řídí zákonem č. 582/1992 Sb., o daních z příjmů. Oproti účetním odpisům se účtují ročně a lze je přerušit.

Uplatňujete-li daňové odpisy, příslušnou částku uvádíte každý rok v daňovém přiznání jako daňově uznatelný náklad.

Majetek nelze odečíst najednou. Vždy se musíte řídit odpisovou skupinou, do které majetek spadá.

Existují dva způsoby daňového odepisování majetku:

  • rovnoměrné (lineární) – každý rok se odepisuje stejná částka,
  • zrychlené – odpis je nejvyšší ve druhém roce a následně se postupně snižuje.

Pozor: Vybraný způsob odpisů u konkrétního majetku už pak nemůžete změnit a musíte v něm pokračovat až do konce odepisování.

Jaké existují odpisové skupiny?

Dlouhodobý hmotný majetek se rozděluje do 6 odpisových skupin. Každá z nich předem stanovuje dobu používání, respektive odepisování.

Odpisy majetku, odpisové skupiny

Výčet majetku spadajícího do jednotlivých skupin najdete v příloze č. 1 zákona č. 586/1992 Sb.

Co jsou zrychlené odpisy a jak na ně?

Existuje i speciální druh odpisů, kterým se říká zrychlené. Jak už název napovídá, dlouhodobý majetek se odepisuje rychleji v prvních letech a pomaleji v dalších letech. Celková doba odepisování dlouhodobého majetku ale zůstává stejná. Odráží se tak skutečné opotřebení majetku, které je v začátcích jeho užívání vyšší.

V případě zrychlených odpisů stanovíte hodnotu odpisu následovně:

  • v prvním roce – podíl vstupní ceny a příslušného koeficientu,
  • v dalších letech – podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi příslušným koeficientem a počtem let, po které již dlouhodobý majetek odepisujete.

Koeficienty

Zrychlené odpisování

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru