Provozovna: Jak ji zřídit a na co si dát pozor?

27.09.2021

Chystáte se na zřízení provozovny? Vyvarujte se zbytečných pokut. Přečtěte si, na co si dát pozor, aby vašemu podnikání nestálo nic v cestě.

Provozovna

Zdroj: Unsplash

Co je provozovna?

Provozovnu definuje živnostenský zákon a obchodní zákoník jako vlastní nebo pronajaté místo, kde je provozována podnikatelská činnost. Provozovnou může být obchod, kadeřnictví, restaurace, ordinace, ale i automat.

Co je mobilní provozovna?

Kromě běžných, kamenných provozoven zná český zákon také pojem mobilní provozovna. Mobilní provozovny jsou takové, které nesetrvávají na jednom místě déle než tři měsíce. Patří k nim například stánky s občerstvením nebo ty na dočasných tržištích.

Jaký je rozdíl mezi provozovnou a sídlem společnosti?

Provozovna je místem, kde reálně vykonáváte svou podnikatelskou činnost. Proto může mít jeden podnikatel nebo jedna firma hned několik souběžně fungujících provozoven. Naproti tomu sídlo společnosti můžete mít v jeden čas pouze na jedné adrese.

Ohlášení provozovny

O zřízení provozovny musíte informovat živnostenský úřad nejdéle 3 dny před zahájením provozu. V oficiálním ohlášení je nutné uvést:

 • jméno a příjmení podnikatele nebo název firmy,
 • IČO,
 • sídlo, případně adresu trvalého bydliště,
 • adresu provozovny,
 • předmět podnikání na provozovně, případně obor podnikání,
 • datum zahájení činnosti provozovny.

Při podávání žádosti o schválení provozovny musíte být jako podnikatel schopen prokázat, že k danému prostoru máte užívací nebo vlastnické právo.

Tip: Pokud už při zakládání živnosti víte, že budete zřizovat provozovnu, můžete o této skutečnosti živnostenský úřad informovat společně s podáním žádosti o živnostenské oprávnění.

Zrušení provozovny

Rovněž ukončení činnosti provozovny je potřeba nahlásit živnostenskému úřadu, a to alespoň 15 dní předem. V oficiálním ohlášení je nutné uvést:

 • jméno a příjmení podnikatele nebo název firmy,
 • IČO,
 • sídlo, případně adresu trvalého bydliště,
 • adresu provozovny,
 • identifikační číslo provozovny,
 • předmět podnikání na provozovně, případně obor podnikání,
 • datum ukončení činnosti provozovny,
 • adresu, na které bude možné dodatečně vybavit neuzavřené závazky.

Pozor: Adresu pro vypořádávání závazků po skončení činnosti provozovny máte jako podnikatel povinnost aktualizovat po dobu 4 let ode dne uzavření provozovny.

Pokud informaci o zahájení, resp. ukončení činnosti provozovny živnostenskému úřadu nepodáte, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč.

Dočasné uzavření provozovny

Při dočasném uzavření provozovny (například z důvodu dovolené nebo kvůli technickým potížím) máte jako podnikatel povinnost předem vyvěsit oznámení na dobře viditelném místě s datem začátku a konce uzavření provozovny.

Označení provozovny

Živnostenský úřad nejčastěji provádí kontroly právě náležitého označení provozoven. Proto tento krok nepodceňte. I za nesprávné označení vám hrozí pokuty.

Jak označit provozovnu?

Provozovna musí být označena trvale a viditelně, ideálně hned u vchodu. Pokud se nachází v prostorech, kde je provozoven více (například v obchodním centru), postačí označení u přímého vchodu do vaší provozovny.

Každá provozovna (ať už kamenná, mobilní, nebo automat) musí být označena jménem a příjmením podnikatele, případně názvem firmy a identifikačním číslem osoby.

Mobilní provozovny a automaty musejí dále nést informaci o sídle firmy nebo trvalé adrese podnikatele.

Pokud v provozovně plánujete prodávat zboží či poskytovat služby, musíte uvést také:

 • jméno a příjmení osoby odpovědné za provoz provozovny (neplatí v případě automatů),
 • otevírací dobu,
 • kategorii a třídu (jde-li o ubytovací zařízení).

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru