Jak zrušit trvalé bydliště

19.05.2016

Každý občan České republiky musí mít nahlášený trvalý pobyt. Toto pravidlo platí také pro cizince žijící zde déle než 5 let.

Každý občan má právo mít pouze jednu adresu, která se označuje jako trvalý pobyt. Toto místo se nahlašuje na příslušném úřadě: 

  • obecní úřad 
  • konkrétní část městského úřadu


Na tomto místě najdete přihlašovací lístek na předepsaném formuláři, ten slouží k ohlášení jakékoliv změně trvalého pobytu. Dále musíte předložit průkaz, potvrzující vaši totožnost, například občanský průkaz. Pozor! Musí být platný, než se na úřad vydáte, proto si nezapomeňte tento údaj pečlivě zkontrolovat. Pokud jste cizinec, na úřadě předložte cestovní pas. Dále budete potřebovat také nějaké potvrzení o tom, že v novém objektu máte právo bydlet, prokáže to výpis z katastrálního úřadu nebo nájemní smlouva


Bohužel ne každý si při stěhování adresu změní. A pak nastávají komplikace. Opravdu velké problémy přináší situace, kdy dochází k exekučnímu řízení. V praxi to bývá tak, že soudní exekutor příliš nepátrá po tom, zda je místo trvalého pobytu dlužníka totožné s místem, kde skutečně žije. Mnoho pozornosti ani nevěnuje tomu, zda jsou všechny zabavované věci opravdu dlužníka nebo jiné osoby. Vše nakonec vyřeší až tzv. vylučovací žaloba


Patáliím s exekucí lze předejít. Existuje možnost, kdy můžete zrušit trvalé bydliště dané osoby bez jejího přičinění. Musíte pouze prokázat, že tento jedinec splňuje dvě podmínky: 

  • zaniklo jí užívací právo k objektu
  • již nevyužívá objekt nebo jeho vymezenou část


Pokud prokážete splnění těchto dvou kritérií, správní řízení automaticky zruší trvalé bydliště daného jedince. 

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru