Jak se odhlásit z trvalého bydliště

01.06.2016

K odhlášení trvalého bydliště dochází ze tří důvodů. První je, že se k tomuto kroku rozhodnete sami. Druhý způsob je, že jste odhlášeni z moci úřední, a do poslední varianty patří to, že to navrhne někdo kompetentní, například vlastník objektu, kde pobýváte.

Oprávněná osoba, která chce odhlásit trvalé bydliště, musí předložit tyto doklady

  • písemný návrh pro odhlášení trvalého bydliště
  • prokázat svou totožnost - například občanským průkazem předložit existenci důvodu, který vede ke zrušení dosavadní adresy trvalého pobytu
  • prokázat vlastnické právo nebo doklad udělující užívací právo 

V tomto případě zatím neexistuje formulář, který by sloužil jako žádost o zrušení trvalého bydliště. V případě, že se chystáte navštívit konkrétní úřad a zažádat o odhlášení trvalého bydliště připravte si správní poplatek 100 Kč

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru