Obsah

Články

Přechod z OSVČ na s.r.o.: 3 způsoby, jak na to

přechod z OSVČ na s.r.o.

Zdroj: Pixabay

Proč se přechod z OSVČ na s. r. o. vyplatí?

Nechtěli jste se na začátku svého
podnikání zabývat složitou administrativou a zvolili jste jednodušší cestu
živnostníka? Možná je na čase své priority přehodnotit. Výhody s. r. o. oproti
OSVČ
jsou nesporné. K těm největším patří fakt, že:

  • neručíte celým svým majetkem, ale pouze majetkem
    společnosti,
  • vystupujete jako právnická osoba, která vzbuzuje
    větší důvěru,

daňová
povinnost se počítá ze skutečného zisku společnosti. Přečtěte si více o 6
neprůstřelných důvodech, proč je s. r. o. výhodnější než živnost
.

Pokud jste definitivně rozhodnutí,
máte tři možnosti, jak přechod z OSVČ na s. r. o. provést.

1.     Založení
s. r. o. a vložení podniku do základního kapitálu

Váš podnik představuje soubor
jmění, které lze vložit jako nepeněžní vklad do základního kapitálu nově
vzniklé společnosti s ručením omezeným. Jde o administrativně i finančně náročnější
metodu, díky které ale převedete pod novou společnost všechna svá aktiva i
pasiva najednou.

Výhody

Při vkladu podniku do základního
kapitálu získává nová společnost všechna práva a povinnosti, které jste měli
jako živnostníci. Díky tomu je zachována kontinuita podnikání, kterou
ocení především vaši dosavadní partneři.

Nevýhody

Nevýhodou je vyšší počáteční
investice. Aby mohlo dojít ke vkladu, je třeba nechat původní podnik ocenit
prostřednictvím znaleckého posudku. Ceny posudků se pohybují okolo
30 000 Kč.

2.     Založení
s. r. o. a následný prodej původního podniku nové společnosti

Druhou možností je prodej
podniku
nově vzniklé společnosti. Jde o rychlejší způsob, který nevyžaduje
tak vysokou počáteční investici.

Nově založená společnost
s ručením omezeným, která je řádně zapsána v obchodním rejstříku,
koupí původní podnik na základě klasické kupní smlouvy.

Výhody

Společnost s ručením omezeným
koupí podnik jako celek, tzn. se všemi jeho závazky i pohledávkami, díky čemuž
bude opět dodržena kontinuita obchodů.

Prodej podniku nevyžaduje určení
jeho ceny znalcem. Tudíž odpadá nutnost vyšší počáteční investice a celý proces
může proběhnout rychleji.

Nevýhody

Firma ale nemůže koupit zajetý
podnik za pár drobných. Prodejní cena musí být tzv. obvyklá tedy v
takové výši, kterou by si mezi sebou sjednaly dvě nezávislé strany.

Stanovenou sumu musí s. r. o.
reálně vynaložit na koupi podniku a OSVČ ji musí skutečně přijmout. Příjem
z prodeje, který obdržíte jako OSVČ, podléhá běžné dani z příjmu.
Stejně tak musíte za nově vzniklou společnost zaplatit daň z příjmu z rozdílu
mezi souhrnem aktiv snížených o převáděné závazky.

3.     Současně
podnikat a živnostenskou činnost postupně ukončit

Poslední z možností je
v praxi asi nejvyužívanější. Funguje na souběžném provozu nové s.
r. o. a starého podniku, přičemž dochází k postupnému převodu veškerého
majetku pod s. r. o.

Po založení nové společnosti
s ručením omezeným začínáte podnikat pod její hlavičkou. Ve starém podniku
postupně dokončujete obchody, hradíte závazky a vymáháte pohledávky, dokud se
vaše finanční bilance nepřiblíží k nule. V ten moment živnost
ukončíte
a pokračujete v podnikání pouze pod s. r. o.

Výhody

Jde o snadnou a levnou možnost,
která nevyžaduje žádné počáteční investice v podobě odhadů cen, složitou
administrativu ani odvody na daních. Je to ideální cesta pro drobnější
živnostníky s menším majetkem.

Nevýhody

Tímto způsobem prakticky rušíte
celou svou původní živnost a začínáte zcela nové podnikání pod hlavičkou s. r.
o. bez kontinuity podnikání.

Ať už zvolíte jakoukoli
z možností, nevyhnete se založení nové společnosti s ručením
omezeným
. S tím vám pomůže náš podrobný návod v článku Jak
založit s. r. o. krok za krokem
. Pokud chcete mít vše bez starostí, bez
vyřizování a bez běhání po úřadech, sáhněte po ready made společnosti.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp