Obsah

Články

Změny zákonů: Novinky pro OSVČ a malé podnikatele v roce 2023

V českém právu velmi často dochází k různým změnám
oblasti daní, plateb záloh, evidování tržeb, ve vzhledu formulářů atd.
Je těžké všechny změny sledovat. Máme pro vás stručný přehled změn, které se
dotýkají OSVČ a podnikatelů v roce 2023.

 

Kdy není nutné podávat daňové přiznání?

Do loňského roku byl limit příjmů pro povinnost podávat
daňové přiznání 15 000 Kč. V tuto chvíli musí daňové přiznání podávat
každý člověk, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč
. Pro
podnikatele/živnostníky, kteří jsou zaměstnaní a pro něž je podnikání vedlejší
činností, se pak tento limit zvyšuje z dosavadních 6 000 Kč na
20 000 Kč.

 

Digitalizace znamená i datové schránky pro všechny podnikatele

Mnoho úkonů se digitalizuje a ani živnostníci a podnikatelé
už nemusejí na úřad kvůli každé drobnosti. Novela zákona o elektronických
úkonech se rozšířila o povinnost automatického zřízení datové schránky pro všechny
osoby, které podnikají
. To platí nově také pro různé zájmové spolky,
společenství vlastníků nebo nadační organizace. Až dosud si živnostníci mohli o
datovou
schránku
zažádat dobrovolně, v tuto chvíli ji dostanou automaticky. Dávejte
si pozor na to, abyste datové schránky pravidelně kontrolovali. Zpráva se
považuje za doručenou po vašem přihlášení do schránky, resp. uběhne-li 10 dní
od jejího doručení.

 

Definitivní konec EET a snížení administrativní zátěže

Rok 2023 znamená zrušení povinnosti elektronické
evidence tržeb
(EET). Toto rozhodnutí má účinnost od 1. 1. 2023. Podnikatelé
mohou v aplikaci EET nahlížet do tržeb nebo žádat o detailní výpisy až do
konce tohoto roku.

 

Vyšší limit pro placení DPH a navýšení paušální daně

Od začátku roku platí nový limit pro placení DPH a také se
rozšířily varianty paušální daně. Co se týče limitu, ten se navýšil z 1
milionu na 2 miliony Kč. Pokud tedy váš příjem není za 12 po sobě jdoucích
měsíců vyšší než 2 miliony Kč, pak můžete zůstat
neplátcem
DPH
. Navyšuje se také paušální daň. Ta byla zavedena v roce 2021
s cílem zjednodušit odvody a administrativu živnostníkům. Díky paušální
dani mohou živnostníci vyřešit 3 odvody – důchodové pojištění, zdravotní
pojištění a daň z příjmů – v jedné měsíční platbě
. Pokud
se rozhodnete pro 1 paušální daň, nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy
pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Od ledna 2023 se pro paušální daň zavádějí 3
různá pásma:

 

  • 6 208 Kč (daň z příjmů: 100 Kč, důchodové
    pojištění: 3 386 Kč, zdravotní pojištění: 2 722 Kč)
  • 16 000 Kč (daň z příjmů: 4 963 Kč,
    důchodové pojištění: 7 446 Kč, zdravotní pojištění: 3 591 Kč)
  • 26 000 Kč (daň z příjmů: 9 320 Kč,
    důchodové pojištění: 11 388 Kč, zdravotní pojištění: 5 292 Kč)

 

Daňové milostivé léto od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023

Ministerstvo financí přišlo s něčím, co bychom mohli
nazvat daňovou amnestií. Vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění
dluhů. Je to šance pro dlužníky, jak se zbavit dluhů na úrocích a penále. K samotnému
uhrazení jistiny pak bude muset dojít nejpozději do konce tzv. odpustného
období, tj. od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. V případě
jednotlivého nedoplatku vyššího než 5 000 Kč bude dlužníkům umožněno uhradit
jistinu ve čtyřech pevně daných splátkách, a to do sedmnácti měsíců od 1.
července 2023. Pokud je jistina již uhrazena, dojde k odpuštění příslušenství
pouze na základě samotné žádosti. Odpuštění se netýká příslušenství u jistin
vymáhaných soudním exekutorem. Fyzické a právnické osoby budou moci požádat také
o mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a
příslušenství
. Vztahuje se na bagatelní nedoplatky na dani i na
příslušenství v jednotlivé výši do 200 korun, které dlužníkům vznikly do 30.
září 2022. Podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho
správce daně nepřekročila 1 000 korun. Tyto nedoplatky zanikají automaticky
čili bez žádosti, a to dnem účinnosti zákona, tj. 1. července 2023.

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp