Změny zákonů: Novinky pro OSVČ a malé podnikatele v roce 2023

18.05.2023

Podnikatelé a živnostníci si každý rok musejí udržovat přehled o aktualitách v oblasti legislativy, aby jim nic neuteklo. Připravili jsme pro vás přehled novinek roku 2023, o kterých byste rozhodně měli vědět.

V českém právu velmi často dochází k různým změnám v oblasti daní, plateb záloh, evidování tržeb, ve vzhledu formulářů atd. Je těžké všechny změny sledovat. Máme pro vás stručný přehled změn, které se dotýkají OSVČ a podnikatelů v roce 2023.

 

Kdy není nutné podávat daňové přiznání?

Do loňského roku byl limit příjmů pro povinnost podávat daňové přiznání 15 000 Kč. V tuto chvíli musí daňové přiznání podávat každý člověk, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Pro podnikatele/živnostníky, kteří jsou zaměstnaní a pro něž je podnikání vedlejší činností, se pak tento limit zvyšuje z dosavadních 6 000 Kč na 20 000 Kč.

 

Digitalizace znamená i datové schránky pro všechny podnikatele

Mnoho úkonů se digitalizuje a ani živnostníci a podnikatelé už nemusejí na úřad kvůli každé drobnosti. Novela zákona o elektronických úkonech se rozšířila o povinnost automatického zřízení datové schránky pro všechny osoby, které podnikají. To platí nově také pro různé zájmové spolky, společenství vlastníků nebo nadační organizace. Až dosud si živnostníci mohli o datovou schránku zažádat dobrovolně, v tuto chvíli ji dostanou automaticky. Dávejte si pozor na to, abyste datové schránky pravidelně kontrolovali. Zpráva se považuje za doručenou po vašem přihlášení do schránky, resp. uběhne-li 10 dní od jejího doručení.

 

Definitivní konec EET a snížení administrativní zátěže

Rok 2023 znamená zrušení povinnosti elektronické evidence tržeb (EET). Toto rozhodnutí má účinnost od 1. 1. 2023. Podnikatelé mohou v aplikaci EET nahlížet do tržeb nebo žádat o detailní výpisy až do konce tohoto roku.

 

Vyšší limit pro placení DPH a navýšení paušální daně

Od začátku roku platí nový limit pro placení DPH a také se rozšířily varianty paušální daně. Co se týče limitu, ten se navýšil z 1 milionu na 2 miliony Kč. Pokud tedy váš příjem není za 12 po sobě jdoucích měsíců vyšší než 2 miliony Kč, pak můžete zůstat neplátcem DPH. Navyšuje se také paušální daň. Ta byla zavedena v roce 2021 s cílem zjednodušit odvody a administrativu živnostníkům. Díky paušální dani mohou živnostníci vyřešit 3 odvody – důchodové pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů – v jedné měsíční platbě. Pokud se rozhodnete pro 1 paušální daň, nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Od ledna 2023 se pro paušální daň zavádějí 3 různá pásma:

 

  • 6 208 Kč (daň z příjmů: 100 Kč, důchodové pojištění: 3 386 Kč, zdravotní pojištění: 2 722 Kč)
  • 16 000 Kč (daň z příjmů: 4 963 Kč, důchodové pojištění: 7 446 Kč, zdravotní pojištění: 3 591 Kč)
  • 26 000 Kč (daň z příjmů: 9 320 Kč, důchodové pojištění: 11 388 Kč, zdravotní pojištění: 5 292 Kč)

 

Daňové milostivé léto od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023

Ministerstvo financí přišlo s něčím, co bychom mohli nazvat daňovou amnestií. Vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění dluhů. Je to šance pro dlužníky, jak se zbavit dluhů na úrocích a penále. K samotnému uhrazení jistiny pak bude muset dojít nejpozději do konce tzv. odpustného období, tj. od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. V případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5 000 Kč bude dlužníkům umožněno uhradit jistinu ve čtyřech pevně daných splátkách, a to do sedmnácti měsíců od 1. července 2023. Pokud je jistina již uhrazena, dojde k odpuštění příslušenství pouze na základě samotné žádosti. Odpuštění se netýká příslušenství u jistin vymáhaných soudním exekutorem. Fyzické a právnické osoby budou moci požádat také o mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství. Vztahuje se na bagatelní nedoplatky na dani i na příslušenství v jednotlivé výši do 200 korun, které dlužníkům vznikly do 30. září 2022. Podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřekročila 1 000 korun. Tyto nedoplatky zanikají automaticky čili bez žádosti, a to dnem účinnosti zákona, tj. 1. července 2023.

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru