Obsah

Články

Zdravotní pojištění 2023: Jaká je výše minimálních záloh?

Pokud jste živnostník,
podnikatel nebo OSVČ, musíte si zdravotní pojištění platit sami. Platíte ho
formou měsíčních záloh alespoň v minimální stanovené výši. Jaké jsou
minimální zálohy zdravotního pojištění v roce 2023?

 

Každý podnikatel nebo
OSVČ má povinnost si sám hradit sociální a zdravotní pojištění.
Horní hranice, kolik měsíčně za pojištění budete platit, je na vás, ovšem
platit musíte alespoň minimální výši záloh. Tu stanovuje vláda na
základě vyměřovacího základu a koefecientu zohledňujícího růst průměrných mezd.

Minimální vyměřovací základ 2023

Minimální vyměřovací základ pro rok 2023 vláda stanovila na 17 300
Kč.

 

Zdravotní pojištění a OSVČ

V roce 2023 se
výše minimálních měsíčních záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ zvedla na
částku 2 733 korun.
Zvýšení minimálních záloh je způsobeno růstem
průměrné mzdy v ČR. Pokud podnikáte na hlavní činnost, jste jako OSVČ
povinni tuto částku platit každý měsíc. V případě, že podnikáte na
vedlejší činnost při zaměstnání, nemusíte nic platit a o vše se postará váš
zaměstnavatel.

 

Jak to funguje?

Pokud jste jako OSVČ
platil zálohy i v minulém roce, budete si muset změnit trvalý příkaz
k úhradě a zvýšit v něm částku. Jestli v roce 2023 podnikat
teprve začínáte, musíte první zálohu na zdravotní pojištění zaplatit do
8. dne měsíce následujícího po tom, ve kterém jste začali podnikat
 (pokud
podnikání začínáte například v březnu, zálohy musíte zaplatit do 8.
dubna). V prvním roce platíte pouze minimální výši záloh,
v dalších letech se už jejich výše odvíjí od přehledu o příjmech a
výdajích, podle kterého vám bude spočítána nová výše záloh.

 

Zdravotní pojištění a zálohy u vedlejší
činnosti

Když máte podnikání
jako vedlejší činnost
 například při mateřské, rodičovské nebo při
práci, nevztahuje se na vás minimální vyměřovací základ. Zálohy na
zdravotní pojištění budete platit až v druhém roce podnikání ze skutečného
dosaženého zisku v předcházejícím roku
. Jako zaměstnanec,
který při práci podniká na vedlejší činnost, se o
placení záloh nemusíte starat vůbec – odvádí je zaměstnavatel z vaší hrubé
mzdy. Doplatíte pouze rozdíl pojistného ze skutečného zisku.

 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp