Obsah

Články

Založení obchodní společnosti

Společnost se zakládá podpisem
společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, ale vzniká teprve v okamžiku,
kdy je zapsaná do Obchodního rejstříku, a stává se tím pádem právnickou osobou.

Komanditní společnost může být
založena za účelem podnikání nebo za účelem správy vlastního majetku.
Společenskou smlouvu uzavírají a podepisují minimálně dva společníci –
komplementář, který ručí neomezeně, a komanditista, který ručí omezeně a
nepodílí se na řízení společnosti. Společenská smlouva musí obsahovat údaje o firmě
a sídlu firmy, jména společníků, předmět podnikání (nebo informaci o tom, že
byla založena u účelem správy vlastního majetku), rozdělení funkcí společníků a
výši vkladu každého komandisty.

Veřejnou obchodní společnost
zakládají minimálně dva společníci, kteří ručí celým svým majetkem. Společenská
smlouva pak musí obsahovat údaje o firmě a sídle společnosti, jména společníků
a předmět podnikání (nebo informaci o tom, že byla založena u účelem správy
vlastního majetku).

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější
formou podnikání v Česku. K založení společnosti stačí jedna osoba a minimální
výše kapitálu je 1 Kč. Společenská smlouva povinně obsahuje údaje o firmě a
sídle společnosti, seznam společníků, předmět podnikání, informace o druhu
podílů, právech a povinnostech každého společníka, výši základního kapitálu a
počet jednatelů a to, jakým způsobem budou za společnost jednat.

V akciové společnosti je kapitál
rozdělen na obchodovatelné akcie, které se kupují a prodávají na kapitálových
trzích. Nákupem akcií se člověk stává podílníkem společnosti, tzv. akcionářem.
Akciovou společnost může založit jedna osoba se základním kapitálem 2 000 000.
Není nutné podepisovat zakladatelskou smlouvu, stačí přijmout stanovy, které
musí obsahovat údaje o firmě, sídle, předmětu podnikání, výši základního
kapitálu, počet a druh akcií a jejich hodnotu a informaci o tom, jakým způsobem
funguje vnitřní struktura společnosti.

Evropská společnost je akciová společnost, která
vznikla podle evropského práva a působí nadnárodně. Více se o evropské
společnosti dozvíte v samostatném článku.

 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp