Založení obchodní společnosti

24.02.2013

Obchodní společnosti jsou právnické osoby, které vznikají za účelem podnikání a dělí se na komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti.

Společnost se zakládá podpisem společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, ale vzniká teprve v okamžiku, kdy je zapsaná do Obchodního rejstříku, a stává se tím pádem právnickou osobou.

Komanditní společnost může být založena za účelem podnikání nebo za účelem správy vlastního majetku. Společenskou smlouvu uzavírají a podepisují minimálně dva společníci - komplementář, který ručí neomezeně, a komanditista, který ručí omezeně a nepodílí se na řízení společnosti. Společenská smlouva musí obsahovat údaje o firmě a sídlu firmy, jména společníků, předmět podnikání (nebo informaci o tom, že byla založena u účelem správy vlastního majetku), rozdělení funkcí společníků a výši vkladu každého komandisty.

Veřejnou obchodní společnost zakládají minimálně dva společníci, kteří ručí celým svým majetkem. Společenská smlouva pak musí obsahovat údaje o firmě a sídle společnosti, jména společníků a předmět podnikání (nebo informaci o tom, že byla založena u účelem správy vlastního majetku).

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou podnikání v Česku. K založení společnosti stačí jedna osoba a minimální výše kapitálu je 1 Kč. Společenská smlouva povinně obsahuje údaje o firmě a sídle společnosti, seznam společníků, předmět podnikání, informace o druhu podílů, právech a povinnostech každého společníka, výši základního kapitálu a počet jednatelů a to, jakým způsobem budou za společnost jednat.

V akciové společnosti je kapitál rozdělen na obchodovatelné akcie, které se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcií se člověk stává podílníkem společnosti, tzv. akcionářem. Akciovou společnost může založit jedna osoba se základním kapitálem 2 000 000. Není nutné podepisovat zakladatelskou smlouvu, stačí přijmout stanovy, které musí obsahovat údaje o firmě, sídle, předmětu podnikání, výši základního kapitálu, počet a druh akcií a jejich hodnotu a informaci o tom, jakým způsobem funguje vnitřní struktura společnosti.

Evropská společnost je akciová společnost, která vznikla podle evropského práva a působí nadnárodně. Více se o evropské společnosti dozvíte v samostatném článku.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru