Obsah

Články

Vyznejte se jako podnikatelé v daních

Daň z příjmů

Daň z příjmů
fyzických osob je jedna z těch, kterým se nevyhnete, ať už jste zaměstnanec nebo podnikatel (OSVČ). Vedle
fyzických osob existují i právnické osoby. Zjednodušeně řečeno firmy. Daň
z příjmů právnických osob platí právnické
osoby zapsané v obchodním rejstříku
, tedy společnosti s ručením
omezeným, akciové společnosti, ale i družstva a další. Tyto společnosti
podávají daňové přiznání za firmu (právnickou osobu), zatímco zaměstnanci a
OSVČ podávají daňové přiznání za sebe. Jedinou výjimku tvoří veřejná obchodní společnost, kde příjmy daní každý společník zvlášť ve svém daňovém přiznání – podává tedy přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob se podává vždy jednou za kalendářní (nebo hospodářský) rok
v určeném období
– nejčastěji do konce března (případně do 1. dubna). Přiznání se podává za předcházející rok,
tedy v letošním roce 2020 podáváte daňové přiznání za rok 2019.

 

Pokud do daného termínu
nestíháte podat daňové přiznání, můžete finanční úřad požádat o odklad termínu. Musíte tak ale učinit písemně do 1. dubna 2020.
V případě, že za vás bude daňové přiznání podávat daňový poradce je nutné doložit i plnou moc od daňového poradce.
V tomto případě získává poradce 3 měsíce navíc a termín je automaticky posunut
na 1. července.

 

Termíny podání daňového přiznání pro 2020:

–       
Řádný termín – 1. 4. 2020.

–       
Odložený termín – 1. 7. 2020.

–       
V případě příjmů ze zahraničí je možné termín
posunout až na 1. 11. 2020.

 

DPH

Jako podnikatel se
stanete plátcem DPH, pokud vaše příjmy překročí 1 milion korun za 12 po
sobě jdoucích měsíců
. Jako plátce daně se můžete registrovat i dobrovolně, což se vyplatí zejména v případech,
kdy je vaším konečným zákazníkem rovněž plátce DPH.

 

Zdaňovací období pro DPH

Zdaňovací období pro plátce DPH je kalendářní
měsíc
(případně čtvrtletí).
Z toho vyplývá, že daňové přiznání podává identifikovaná osoba a měsíční
plátce DPH do 25. dne v následujícím
měsíci
(v případně čtvrtletí
do 25. 4., 25. 7., 25. 10. a 25. 1.).

 

Spotřební daň

Spotřební dani podle
zákona o spotřebních daních podléhají vybrané výrobky jako jsou alkoholické
nápoje, tabákové výrobky nebo minerální oleje. Plátcem spotřební daně je každý, kdo tyto výrobky vyrábí nebo dováží.

 

U spotřební daně je správcem daně celní úřad, se kterým své
povinnosti musíte řešit ještě předtím, než výrobky podléhající spotřební dani
začnete vyrábět nebo dovážet.

 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp