Obsah

Články

Vázaná živnost: Vše, co potřebujete vědět přehledně na jednom místě

vázaná živnost a podnikatel

Zdroj: Pixabay

Co je vázaná živnost?

Vázaná
živnost patří mezi ohlašovací
živnosti
. Pro
její získání musíte prokázat příslušné
vzdělání nebo praxi v oboru.
 Poté stačí provést ohlášení na živnostenském úřadě,
který vám vydá živnostenské oprávnění. Živnost vzniká dnem ohlášení a podnikat
můžete začít i bez příslušného dokladu v ruce.

Vázaná živnost a její podmínky

Podmínky vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2
živnostenského zákona
. Doložit přitom musíte, že splňujete nejen všeobecné
podmínky, ale i ty související s vaší odbornou způsobilostí. Typicky jde
například o doklad o ukončeném odborném vzdělání, rekvalifikaci či délce praxe.

Seznam živností vázaných

Předmětem podnikání u vázaných živností je např.:

 1. oční optika,
 2. činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
  vedení daňové evidence,
 3. provozování autoškoly,
 4. masérské, rekondiční a regenerační služby,
 5. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 6. geologické práce,
 7. průvodcovská činnost horská,
 8. práce v oblasti ochrany a ošetřování
  rostlin, obchod s rostlinnými produkty nebo biocidními přípravky,
 9. zpracování a výroba tabákových výrobků,
 10. výroba a zpracování paliv a maziv,
 11. výroba a prodej nebezpečných chemických látek a
  přípravků, které jsou kvalifikované jako toxické,
 12. sériová výroba a opravy, protéz, trupových
  ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží,
 13. podnikatelská činnost související
  s nebezpečnými odpady,
 14. projektová činnost ve výstavbě,
 15. nákup, prodej a manipulace
  s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 a F4,
 16. nákup a prodej kulturních předmětů a památek,
 17. obchodování se zvířaty, která jsou určená
  k zájmovým chovům,
 18. provádění dobrovolných dražeb movitých věcí
  podle zákona o veřejných dražbách,
 19. oceňování movitých a nemovitých věcí, finančního
  a nehmotného majetku a podniků,
 20. zeměměřické činnosti,
 21. zpracování návrhu katalogizačních dat,
 22. měření znečišťujících a pachových látek,
  ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií,
 23. revize a prohlídky technických zařízení
  v provozu,
 24. restaurování uměleckých děl,
 25. podnikatelská činnost v oblasti deratizace
  a speciálních ochranných dezinfekcí,
 26. pořádání kurzů k vykonávání činností
  v oblasti deratizace a speciálních ochranných dezinfekcí
 27. vodní záchranná služba,
 28. technicko-organizační činnost v oblasti požární
  ochrany,
 29. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci,
 30. tělovýchovné a sportovní služby,
 31. denní péče o dítě do 3 let věku,
 32. psychologické poradenství,
 33. drezúra zvířat,
 34. činnosti, při kterých je porušována integrita
  lidské kůže,
 35. provozování solárií,
 36. realitní zprostředkování.

Nově potřebuje vázanou živnost i realitní makléř

S nabitím účinnosti zákona účinnosti zákon, který
reguluje realitní odvětví, musíte i jako realitní makléř získat oprávnění
k provozování živnosti vázané a prokázat svou odbornou způsobilost
k vykonávání dané činnosti dokladem o:

 • dokončeném vysokoškolském magisterském vzdělání
  v oboru právo, ekonomie či stavebnictví,
 • dokončeném vysokoškolském bakalářském vzdělání
  v oboru právo, ekonomie či stavebnictví s roční praxi a absolvování
  mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č․ 111/1998 Sb. se zaměřením na
  nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
 • dokončeném vyšším odborném nebo střední vzdělání
  s maturitní zkouškou a tříleté praxi v oboru,
 • profesní kvalifikaci pro činnost realitního
  zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Jak si vybrat živnost?

Na úplném začátku podnikání si budete potřebovat založit
živnost. Musíte si však vybrat tu správnou podle druhu podnikání. Jinou živnost
potřebuje lékař, jinou zase truhlář. Živnosti lze rozdělit na:

 • ohlašovací – do této kategorie patří
  většina živností, které můžete provozovat pouze na základě ohlášení na
  živnostenském úřadě, a jde o živnosti volné, řemeslné a vázané,
 • koncesované – pro jejich provozování
  potřebujete tzv. koncesi, prokázat přitom musíte požadovanou odbornou
  způsobilost, kterou upravuje příloha č. 3 živnostenského zákona.

K provozování volné živnosti stačí splnit všeobecné podmínky
(plnoletost, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům), u živností řemeslných
a vázaných potřebujete mít i příslušné vzdělání nebo praxi.

Živnost, nebo raději s. r. o.?

Než vyrazíte na živnostenský úřad, promyslete si, zda by pro
vás nebylo výhodnější založit
si s.r.o.
Asi největší výhodou společnosti s ručením omezeným je to, že
ručíte pouze do výše vkladu. Živnostník naopak ručí celý svým majetkem a v
případě krachu tak může přijít o všechno.

Počítejte s tím, že založení živnosti i společnosti s
ručením omezeným vám zabere nějaký čas – čeká vás minimálně návštěva
živnostenského úřadu, notáře a banky. Pokud na podobné pochůzky nemáte čas ani
náladu, využijte pomoci profesionálů, kteří za příznivý poplatek zařídí vše za
vás. Nebo můžete sáhnout po již hotové společnosti, tzv. ready-made společnosti,
která nemá žádnou historii podnikání, nemusíte se tudíž bát, že na vás čeká
past v podobě nesplacených pohledávek a dluhů. Podnikat s ní můžete už do 24
hodin.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp