Jaké existují typy společností a který si vybrat?

08.09.2020

Přemýšlíte, že začnete podnikat? Pak vyvstane otázka, jaký typ společnosti si zvolit. Znáte všechny možnosti? Přinášíme vám přehled všech typů obchodních společností, které lze založit v ČR.

typy obchodních společností

Zdroj: Unsplash

4 typy obchodních společností

V České republice máte na výběr ze 4 typů obchodních společností:

  • společnost s ručením omezeným (s. r. o.),
  • akciová společnost (a. s.),
  • veřejná obchodní společnost (v. o. s.),
  • komanditní společnost (k. s.).

Obchodní společnost je v každém případě právnickou osobou, která se zakládá za účelem podnikání nebo správy majetku. Samostatnou skupinu tvoří neziskové organizace, které mají rovněž podobu obchodních společností, ale jejich hlavním cílem není generování zisku. Činnost obchodních společností upravuje zákon č. 90/2012 Sb.

Výběr správného typu společnosti vám může usnadnit start podnikání a do budoucna ušetřit i složitou administraci a běhání po úřadech. Přečtěte si víc o každém z nich.

1.     Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným neboli s. r. o. je nejrozšířenější typ společnosti, který si zvolí většina začínajících podnikatelů. K jejímu založení potřebujete mít:

  • živnostenský list,
  • zakladatelskou listinu (společenskou smlouvu v případě více společníků),
  • minimální vklad ve výši 1 Kč,
  • sídlo společnosti.

Stejně jako každá jiná společnost i s. r. o. se zapisuje do obchodního rejstříku, a to nejdéle do 90 dnů od jejího založení.

Společnost s ručením omezeným se hodí téměř ke každému druhu podnikání. Navíc s ní ručíte pouze do výše svého vkladu a váš osobní majetek je tak v bezpečí.

Chcete vědět víc? Přečtěte si podrobný návod, jak založit s. r. o. krok za krokem.

2.     Akciová společnost

Akciová společnost, označovaná jako a. s., je u nás druhým nejznámějším typem obchodní společnosti. Jde o komplikovanější formu podnikání, která vyžaduje výrazně vyšší počáteční investici. Minimální základní vklad do a. s. totiž činí 2 miliony korun. Proto ji častěji využívají velké a nadnárodní korporace, jako je Škoda Auto, ČEZ nebo Tesco.

Principem akciové společnosti je rozdělení jejího jmění do akcií, které vlastní akcionáři. Hodnota každé akcie pak určuje jejich práva a postavení ve firmě, především sílu hlasovacího práva.

Ani v případě akciové společnosti nejste jako akcionář povinen hradit její závazky. A. s. ručí pouze svým majetkem.

3.     Veřejná obchodní společnost

Veřejnou obchodní společnost se zkratkou v. o. s. si mohou založit minimálně dvě fyzické osoby, které chtějí podnikat pod stejným jménem. K jejímu vzniku budou potřebovat společenskou smlouvu, ve které si společníci vydefinují přerozdělování zisku a oprávnění každého z nich k vedení firmy.

Veřejná obchodní společnost nevyžaduje žádný základní vklad. Za její závazky ale ručí všichni společníci svým osobním majetkem, a to rovným dílem.

4.     Komanditní společnost

Posledním typem je společnost skrývající se pod zkratkou k. s. Komanditní společnost není mezi běžnými podnikateli příliš rozšířená. Opět ji tvoří minimálně dvě osoby – komanditista a komplementář.

Základní kapitál do společnosti vkládá pouze komanditista, a to minimálně ve výši 5 000 Kč. Zároveň za závazky společnosti ručí pouze do výše svého vkladu.

Komplementář nemá vkladovou povinnost. Za závazky k. s. ale ručí celým svým osobním majetkem. Protože nese větší riziko, má, co se týče vedení společnosti, více práv než komanditista.

Nechce se vám chodit po úřadech? Kupte si ready-made společnost

Ready-made firma je již založená společnost určená k prodeji koncovým podnikatelům. Jde o společnost, se kterou se nikdy nepodnikalo, takže nemá žádné závazky a vy začnete s čistým stolem. Podnikat s ní můžete už do 24 hodin. Vyhnete se tak náročné administraci a čekání, než vám úřady vše schválí a proběhnou nutné úkony spojené se založením firmy.

Podívejte se na ready-made společnosti k prodeji. 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru