Vázaná živnost: Vše, co potřebujete vědět přehledně na jednom místě

11.07.2022

Chcete začít podnikat? Možná budete potřebovat živnost vázanou. Přečtěte si, co to je a za jakých podmínek ji můžete získat.

vázaná živnost a podnikatel

Zdroj: Pixabay

Co je vázaná živnost?

Vázaná živnost patří mezi ohlašovací živnosti. Pro její získání musíte prokázat příslušné vzdělání nebo praxi v oboru. Poté stačí provést ohlášení na živnostenském úřadě, který vám vydá živnostenské oprávnění. Živnost vzniká dnem ohlášení a podnikat můžete začít i bez příslušného dokladu v ruce.

Vázaná živnost a její podmínky

Podmínky vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Doložit přitom musíte, že splňujete nejen všeobecné podmínky, ale i ty související s vaší odbornou způsobilostí. Typicky jde například o doklad o ukončeném odborném vzdělání, rekvalifikaci či délce praxe.

Seznam živností vázaných

Předmětem podnikání u vázaných živností je např.:

 1. oční optika,
 2. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 3. provozování autoškoly,
 4. masérské, rekondiční a regenerační služby,
 5. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 6. geologické práce,
 7. průvodcovská činnost horská,
 8. práce v oblasti ochrany a ošetřování rostlin, obchod s rostlinnými produkty nebo biocidními přípravky,
 9. zpracování a výroba tabákových výrobků,
 10. výroba a zpracování paliv a maziv,
 11. výroba a prodej nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou kvalifikované jako toxické,
 12. sériová výroba a opravy, protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží,
 13. podnikatelská činnost související s nebezpečnými odpady,
 14. projektová činnost ve výstavbě,
 15. nákup, prodej a manipulace s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 a F4,
 16. nákup a prodej kulturních předmětů a památek,
 17. obchodování se zvířaty, která jsou určená k zájmovým chovům,
 18. provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách,
 19. oceňování movitých a nemovitých věcí, finančního a nehmotného majetku a podniků,
 20. zeměměřické činnosti,
 21. zpracování návrhu katalogizačních dat,
 22. měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií,
 23. revize a prohlídky technických zařízení v provozu,
 24. restaurování uměleckých děl,
 25. podnikatelská činnost v oblasti deratizace a speciálních ochranných dezinfekcí,
 26. pořádání kurzů k vykonávání činností v oblasti deratizace a speciálních ochranných dezinfekcí
 27. vodní záchranná služba,
 28. technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
 29. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 30. tělovýchovné a sportovní služby,
 31. denní péče o dítě do 3 let věku,
 32. psychologické poradenství,
 33. drezúra zvířat,
 34. činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,
 35. provozování solárií,
 36. realitní zprostředkování.

Nově potřebuje vázanou živnost i realitní makléř

S nabitím účinnosti zákona účinnosti zákon, který reguluje realitní odvětví, musíte i jako realitní makléř získat oprávnění k provozování živnosti vázané a prokázat svou odbornou způsobilost k vykonávání dané činnosti dokladem o:

 • dokončeném vysokoškolském magisterském vzdělání v oboru právo, ekonomie či stavebnictví,
 • dokončeném vysokoškolském bakalářském vzdělání v oboru právo, ekonomie či stavebnictví s roční praxi a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č․ 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
 • dokončeném vyšším odborném nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříleté praxi v oboru,
 • profesní kvalifikaci pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Jak si vybrat živnost?

Na úplném začátku podnikání si budete potřebovat založit živnost. Musíte si však vybrat tu správnou podle druhu podnikání. Jinou živnost potřebuje lékař, jinou zase truhlář. Živnosti lze rozdělit na:

 • ohlašovací – do této kategorie patří většina živností, které můžete provozovat pouze na základě ohlášení na živnostenském úřadě, a jde o živnosti volné, řemeslné a vázané,
 • koncesované – pro jejich provozování potřebujete tzv. koncesi, prokázat přitom musíte požadovanou odbornou způsobilost, kterou upravuje příloha č. 3 živnostenského zákona.

K provozování volné živnosti stačí splnit všeobecné podmínky (plnoletost, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům), u živností řemeslných a vázaných potřebujete mít i příslušné vzdělání nebo praxi.

Živnost, nebo raději s. r. o.?

Než vyrazíte na živnostenský úřad, promyslete si, zda by pro vás nebylo výhodnější založit si s.r.o. Asi největší výhodou společnosti s ručením omezeným je to, že ručíte pouze do výše vkladu. Živnostník naopak ručí celý svým majetkem a v případě krachu tak může přijít o všechno.

Počítejte s tím, že založení živnosti i společnosti s ručením omezeným vám zabere nějaký čas – čeká vás minimálně návštěva živnostenského úřadu, notáře a banky. Pokud na podobné pochůzky nemáte čas ani náladu, využijte pomoci profesionálů, kteří za příznivý poplatek zařídí vše za vás. Nebo můžete sáhnout po již hotové společnosti, tzv. ready-made společnosti, která nemá žádnou historii podnikání, nemusíte se tudíž bát, že na vás čeká past v podobě nesplacených pohledávek a dluhů. Podnikat s ní můžete už do 24 hodin.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru