Obsah

Články

Jaké existují typy společností a který si vybrat?

typy obchodních společností

Zdroj: Unsplash

4 typy obchodních společností

V České republice
máte na výběr ze 4 typů obchodních společností:

 • společnost
  s ručením omezeným (s. r. o.),
 • akciová
  společnost (a. s.),
 • veřejná
  obchodní společnost (v. o. s.),
 • komanditní
  společnost (k. s.).

Obchodní společnost je
v každém případě právnickou osobou, která se zakládá za účelem podnikání
nebo správy majetku. Samostatnou skupinu tvoří neziskové organizace,
které mají rovněž podobu obchodních společností, ale jejich hlavním cílem není
generování zisku. Činnost obchodních společností upravuje zákon č. 90/2012
Sb
.

Výběr správného typu
společnosti vám může usnadnit start podnikání a do budoucna ušetřit i složitou
administraci a běhání po úřadech. Přečtěte si víc o každém z nich.

1.     Společnost
s ručením omezeným

Společnost
s ručením omezeným neboli s. r. o. je nejrozšířenější typ společnosti,
který si zvolí většina začínajících podnikatelů. K jejímu založení
potřebujete mít:

 • živnostenský
  list,
 • zakladatelskou
  listinu (společenskou smlouvu v případě více společníků),
 • minimální
  vklad ve výši 1 Kč,
 • sídlo
  společnosti.

Stejně jako každá jiná
společnost i s. r. o. se zapisuje do obchodního rejstříku, a to nejdéle
do 90 dnů od jejího založení.

Společnost
s ručením omezeným se hodí téměř ke každému druhu podnikání. Navíc
s ní ručíte pouze do výše svého vkladu a váš osobní majetek je tak
v bezpečí.

Chcete vědět víc?
Přečtěte si podrobný návod, jak
založit s. r. o. krok za krokem
.

2.     Akciová
společnost

Akciová společnost, označovaná
jako a. s., je u nás druhým nejznámějším typem obchodní společnosti. Jde
o komplikovanější formu podnikání, která vyžaduje výrazně vyšší počáteční
investici
. Minimální základní vklad do a. s. totiž činí 2 miliony korun. Proto
ji častěji využívají velké a nadnárodní korporace, jako je Škoda Auto, ČEZ nebo
Tesco.

Principem akciové
společnosti je rozdělení jejího jmění do akcií, které vlastní akcionáři.
Hodnota každé akcie pak určuje jejich práva a postavení ve firmě,
především sílu hlasovacího práva.

Ani
v případě akciové společnosti nejste jako akcionář povinen hradit její
závazky. A. s. ručí pouze svým majetkem.

3.     Veřejná
obchodní společnost

Veřejnou obchodní společnost
se zkratkou v. o. s. si mohou založit minimálně dvě fyzické osoby, které
chtějí podnikat pod stejným jménem. K jejímu vzniku budou potřebovat
společenskou smlouvu, ve které si společníci vydefinují přerozdělování zisku
a oprávnění každého z nich k vedení firmy.

Veřejná obchodní
společnost nevyžaduje žádný základní vklad. Za její závazky ale ručí
všichni společníci svým osobním majetkem, a to rovným dílem.

4.     Komanditní
společnost

Posledním typem je
společnost skrývající se pod zkratkou k. s. Komanditní společnost není mezi
běžnými podnikateli příliš rozšířená. Opět ji tvoří minimálně dvě osoby – komanditista
a komplementář
.

Základní kapitál do
společnosti vkládá pouze komanditista, a to minimálně ve výši
5 000 Kč
. Zároveň za závazky společnosti ručí pouze do výše
svého vkladu
.

Komplementář nemá
vkladovou povinnost
. Za závazky k. s. ale ručí celým svým osobním
majetkem
. Protože nese větší riziko, má, co se týče vedení společnosti, více
práv než komanditista.

Nechce se vám chodit po úřadech? Kupte si ready-made společnost

Ready-made firma je
již založená společnost určená k prodeji koncovým podnikatelům.
Jde o společnost, se kterou se nikdy
nepodnikalo, takže nemá žádné závazky a vy začnete s čistým stolem. Podnikat
s ní můžete už do 24 hodin.
Vyhnete se tak náročné administraci a čekání,
než vám úřady vše schválí a proběhnou nutné úkony spojené se založením firmy.

Podívejte se na ready-made
společnosti k prodeji.
 

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp