Spotřební daň a co vše do ní spadá

14.07.2020

Spotřební daň se v České republice vztahuje na mnoho produktů, mimo jiné na naftu, benzín nebo alkohol a další. Jak funguje a kdo platí spotřební daň?

Co je spotřební daň?

Spotřební daň definuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který říká, že se jedná o nepřímou selektivní daň zaváděnou státem za účelem regulace ceny některých komodit. Cílem zavádění této daně je zejména zvýšení příjmů do státního rozpočtu a také snížení prodeje určitého typu zboží. Jedná se hlavně o produkty jako alkohol nebo tabákové výrobky, které jsou považovány za zdraví škodlivé jak pro jednotlivce, tak pro společnost.

Kdo platí spotřební daň?

Plátcem spotřební daně je ten, kdo je výrobce a provozovatel daňového skladu, což je místo na území České republiky, kde se vyrábějí, zpracovávají, skladují, ale i přijímají a odesílají výrobky, které podléhají spotřební dani. Na jeho provozování musíte mít povolení, které vám vydá celní úřad. Povinnost platit spotřební daň pak vzniká ve chvíli, kdy se produkty dostanou do oběhu. Zdaňovacím obdobím je jeden měsíc a plátce musí za toto období podávat daňové přiznání.

Spotřební daň je následně již obsažena v ceně produktu a zaplatí ji spotřebitel. Daň se započítává do základu pro výpočet DPH, to znamená, že na rozdíl od DPH cenu zboží nezvyšuje a spotřebitel ji běžně nijak nevnímá.

Spotřební daň z nafty a benzínu

Co se spotřební daně týče, do státního rozpočtu přibyde nejvíc peněz díky zdanění pohonných hmot. Spotřební daň z nafty a benzínu v Česku přesahuje 10 Kč na litr.

Jako jediná ale není příjmem výhradně státního rozpočtu. Část z ní putuje do Státního fondu dopravní infrastruktury, který slouží k financování prací na silnicích a železnicích.

Český stát nemá ve stanovování spotřební daně z nafty a benzínu tak úplně volnou ruku. Evropská unie zavedla minimální sazbu spotřební daně z pohonných hmot, aby řidičům zabránila tankovat levněji v jiných státech.

Spotřební daň z cigaret a dalších tabákových výrobků

Spotřební daň z cigaret a jiných tabákových výrobků je druhou nejvýnosnější. Její sazba se často mění, patří ale k těm nejvyšším. Například v roce 2021 činila minimální spotřební daň z jedné krabičky cigaret 64 Kč. Celkové zdanění cigaret pak může přesáhnout až 80 % celkové ceny.

Spotřební daň z alkoholu

Třetí nejvýnosnější v pořadí je spotřební daň z alkoholu, přesněji spotřební daň z lihu a lihovin. Stanovuje se na hektolitr čistého etanolu. Čím víc alkoholu tedy v lahvi je, tím vyšší je zdanění.

Spotřební daň z piva

Spotřební daň z piva je specifická. Odvíjí se totiž od objemu výroby. Díky tomu jsou menší pivovary, které vyrobí méně piva, zvýhodněny.

Pokud si pivo vyrábíte sami, neprodáváte jej a nevyrobíte ho víc než 200 litrů za rok, jste od placení spotřební daně osvobozeni.

Spotřební daň z vína

Na rozdíl od piva se spotřební daň z vína neodvíjí od množství výroby, ale od obsahu alkoholu, stejně jako je tomu u klasických lihovin. Vztahuje se však jen na šumivá vína a další meziprodukty. Klasická tzv. tichá vína jsou od spotřební daně osvobozena.

Na co se vztahuje spotřební daň?

Spotřební daň v Česku se vztahuje zejména na pohonné hmoty, alkohol a tabákové výrobky. Jednotlivé spotřební daně podle zákona o spotřebních daních jsou:

  • daň z minerálních olejů,
  • daň z lihu,
  • daň z piva,
  • daň z vína,
  • daň z tabákových výrobků (cigarety, doutníky, tabák ke kouření),
  • daň ze surového tabáku,
  • daň z elektřiny,
  • daň z pevných paliv,
  • daň ze zemního plynu.

Spotřební daň vs. DPH

Nesmíme si ale plést spotřební daň s DPH. DPH, tedy daň z přidané hodnoty, se vztahuje na většinu produktů, například na knihy, léky nebo elektroniku či nábytek. DPH se počítá jako procentuální část z ceny, resp. ze základu, ve kterém je již obsažena spotřební daň. DPH tak i na faktuře nebo u ceny produktů v e-shopu vidíte zvlášť. Spotřební daň je naproti tomu uvalena jen na některé skupiny výrobků, které jsou zpravidla považovány za zdraví škodlivé. Zároveň ji není možné jednoduše vyčíst z ceny produktu, jako je tomu u DPH, jelikož je započtena už v základní ceně zboží (ze které se pak DPH počítá).

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru