Spotřební daň a co vše do ní spadá

14.07.2020

Spotřební daň se v České republice vztahuje na mnoho produktů, mimo jiné na naftu, benzín nebo alkohol a další. Jak funguje a kdo platí spotřební daň?

Co je spotřební daň?

Spotřební daň definuje zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb., který říká, že se jedná o nepřímou selektivní daň zaváděnou státem za účelem regulace ceny některých komodit. Cílem zavádění této daně je zejména zvýšení příjmů do státního rozpočtu a také snížení prodeje určitého typu zboží. Jedná se hlavně o produkty jako je alkohol nebo tabákové výrobky, které jsou považovány za zdraví škodlivé jak pro jednotlivce, tak pro společnost.

 

Spotřební daň vs. DPH

Nesmíme si ale plést spotřební daň s DPH. DPH, tedy daň z přidané hodnoty, se vztahuje na většinu produktů, například na knihy, léky nebo elektroniku či nábytek. DPH se počítá jako procentuální část z ceny, resp. základu, ve kterém je již obsažena spotřební daň. DPH tak i na faktuře nebo u ceny produktů v e-shopu vidíte zvlášť. Spotřební daň je naproti tomu uvalena jen na některé skupiny výrobků, které jsou zpravidla považovány za zdraví škodlivé. Zároveň ji není možné jednoduše vyčíst z ceny produktu jako je tomu u DPH, jelikož je započtena už v základní ceně zboží (z které se pak DPH počítá).

 

Na co se vztahuje spotřební daň?

Spotřební daň v Česku se vztahuje zejména na pohonné hmoty, alkohol a tabákové výrobky. Jednotlivé spotřební daně podle zákona o spotřebních daních jsou:

-               daň z minerálních olejů,

-               daň z lihu,

-               daň z piva,

-               daň z vína,

-               daň z tabákových výrobků (cigarety, doutníky, tabák ke kouření),

-               daň ze surového tabáku,

-               daň z elektřiny,

-               daň z pevných paliv,

-               daň ze zemního plynu.

 

Spotřební dani podléhají i pohonné hmoty (benzín a nafta). Právě daň z pohonných hmot přináší největší částku do státního rozpočtu. Co se týče benzinu a nafty, částka přesahuje 10 korun na litr, nižší částka, dvě koruny na litr, se platí u LPG. Navíc se z pohonných hmot platí ještě také DPH. Sazba spotřební daně je však v případě pohonných hmot omezena minimální sazbou. Tu určuje EU a od roku 2012 je minimální daň 0,359 € na litr benzínu a 0,33 € na litr nafty.

 

Kdo platí spotřební daň?

Plátcem spotřební daně je ten, kdo je výrobce a provozovatel daňového skladu – místo na území České republiky, kde se vyrábí, zpracovávají, skladují, ale i přijímají a odesílají výrobky, které podléhají spotřební dani. Na jeho provozování musíte mít povolení, které vám vydá celní úřad. Povinnost platit spotřební daň pak vzniká ve chvíli, kdy se produkty dostanou do oběhu. Zdaňovacím období je jeden měsíc a plátce musí za toto období podávat daňové přiznání.

 

Spotřební daň je následně již obsažena v ceně produktu a zaplatí ji spotřebitel. Daň se započítává do základu pro výpočet DPH, to znamená, že na rozdíl od DPH cenu zboží nezvyšuje a spotřebitel ji běžně nijak nevnímá.

 

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru