Obsah

Články

Provozovna: Jak ji zřídit a na co si dát pozor?

Provozovna

Zdroj: Unsplash

Co je provozovna?

Provozovnu definuje živnostenský zákon a obchodní zákoník
jako vlastní nebo pronajaté místo, kde je provozována podnikatelská činnost.
Provozovnou může být obchod, kadeřnictví, restaurace, ordinace, ale i automat.

Co je mobilní provozovna?

Kromě běžných, kamenných provozoven zná český zákon také
pojem mobilní provozovna. Mobilní provozovny jsou takové, které nesetrvávají na
jednom místě déle než tři měsíce. Patří k nim například stánky
s občerstvením nebo ty na dočasných tržištích.

Jaký je rozdíl mezi provozovnou a sídlem společnosti?

Provozovna je místem, kde reálně vykonáváte svou podnikatelskou
činnost
. Proto může mít jeden podnikatel nebo jedna firma hned několik
souběžně fungujících provozoven. Naproti tomu sídlo
společnosti
můžete mít v jeden čas pouze na jedné adrese.

Ohlášení provozovny

O zřízení provozovny musíte informovat živnostenský úřad
nejdéle 3 dny
před zahájením provozu. V oficiálním ohlášení je
nutné uvést:

 • jméno a příjmení podnikatele nebo název firmy,
 • IČO,
 • sídlo, případně adresu trvalého bydliště,
 • adresu provozovny,
 • předmět podnikání na provozovně, případně obor
  podnikání,
 • datum zahájení činnosti provozovny.

Při podávání žádosti o schválení provozovny musíte být jako
podnikatel schopen prokázat, že k danému prostoru máte užívací nebo vlastnické
právo
.

Tip: Pokud už při zakládání živnosti víte, že budete
zřizovat provozovnu, můžete o této skutečnosti živnostenský úřad informovat
společně s podáním žádosti o živnostenské oprávnění.

Zrušení provozovny

Rovněž ukončení činnosti provozovny je potřeba nahlásit
živnostenskému úřadu, a to alespoň 15 dní předem. V oficiálním
ohlášení je nutné uvést:

 • jméno a příjmení podnikatele nebo název firmy,
 • IČO,
 • sídlo, případně adresu trvalého bydliště,
 • adresu provozovny,
 • identifikační číslo provozovny,
 • předmět podnikání na provozovně, případně obor
  podnikání,
 • datum ukončení činnosti provozovny,
 • adresu, na které bude možné dodatečně vybavit
  neuzavřené závazky.

Pozor: Adresu pro vypořádávání závazků po skončení
činnosti provozovny máte jako podnikatel povinnost aktualizovat po dobu 4 let
ode dne uzavření provozovny.

Pokud informaci o zahájení, resp. ukončení činnosti
provozovny živnostenskému úřadu nepodáte, hrozí vám pokuta až 50 000
Kč.

Dočasné uzavření provozovny

Při dočasném uzavření provozovny (například z důvodu
dovolené nebo kvůli technickým potížím) máte jako podnikatel povinnost předem vyvěsit
oznámení
na dobře viditelném místě s datem začátku a konce uzavření
provozovny.

Označení provozovny

Živnostenský úřad nejčastěji provádí kontroly právě
náležitého označení provozoven. Proto tento krok nepodceňte. I za
nesprávné označení vám hrozí pokuty.

Jak označit provozovnu?

Provozovna musí být označena trvale a viditelně,
ideálně hned u vchodu. Pokud se nachází v prostorech, kde je provozoven
více (například v obchodním centru), postačí označení u přímého vchodu do
vaší provozovny.

Každá provozovna (ať už kamenná, mobilní, nebo automat) musí
být označena jménem a příjmením podnikatele, případně názvem firmy
a identifikačním číslem osoby.

Mobilní provozovny a automaty musejí dále nést informaci o sídle
firmy
nebo trvalé adrese podnikatele.

Pokud v provozovně plánujete prodávat zboží či poskytovat
služby, musíte uvést také:

 • jméno a příjmení osoby odpovědné za provoz
  provozovny (neplatí v případě automatů),
 • otevírací dobu,
 • kategorii a třídu (jde-li o ubytovací zařízení).

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp