Obchodní podmínky pro e-shop: Víte, co musíte splňovat?

01.06.2021

Správně sepsané všeobecné obchodní podmínky musí mít každý e-shop. Víte, co musejí obsahovat a co by v nich naopak zaznít nemělo? Poradíme vám, jak je sepsat správně.

Co musejí obsahovat?

Všeobecné obchodní podmínky musejí obsahovat povinná ustanovení na ochranu spotřebitelů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Provozovatel e-shopu musí bezpodmínečně uvést mimo jiné:

  • název firmy, IČO, sídlo apod.,
  • kontakt,
  • název a hlavní charakteristiku zboží,
  • způsob platby a dodání/plnění,
  • informace o právu na odstoupení od smlouvy – kdy je a kdy není možné od smlouvy odstoupit a za jakých podmínek,
  • informace o právech plynoucích ze záruky.

Co nesmějí obsahovat?

Obchodní podmínky nesmějí obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s ochranou spotřebitele. Jde o pravidla, která jsou výrazně v neprospěch spotřebitele. Abyste se těmto ustanovením vyhnuli, nechte si obsah obchodních podmínek raději zkontrolovat právníkem.

Pozor: I v případě, že spotřebitel souhlasí s podmínkami, které jsou v rozporu s jeho ochranou, jsou taková ustanovení neplatná.

Jak umístit obchodní podmínky na web?

Obchodní podmínky musejí být na internetových stránkách dobře dohledatelné a všem přístupné. Ideálně je umístěte do patičky, odkud se k nim bude možné dostat z každé stránky webu.

Podle zákona musí mít spotřebitel možnost obchodní podmínky archivovat a reprodukovat. Je tedy nutné, aby si je mohl stáhnout, případně vytisknout.

Vyvarujte se častých chyb

Při sestavování obchodních podmínek se podnikatelé stále dokola dopouštějí stejných chyb. Vyvarujte se těch nejčastějších.

1.     Kopírování obchodních podmínek konkurence

Sepisujete-li své obchodní podmínky poprvé, můžete se inspirovat u konkurence. Obchodní podmínky e-shopů s obdobným zaměřením budou podobné, ale ne identické. Pokud je zkopírujete bez patřičných úprav, mohou vám způsobit více problémů než užitku. Za doslovné zkopírování obchodních podmínek vás navíc může jejich autor právně napadnout.

2.     Chybějící informace o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Přestože možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů stanovuje zákon, nesmí tato informace v obchodních podmínkách chybět. Jako provozovatel e-shopu musíte uvést:

  • že má spotřebitel právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu,
  • způsob, jakým může spotřebitel od smlouvy odstoupit, popřípadě jak má zboží vrátit.

Pokud informace o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů v obchodních podmínkách chybí, nárok na něj spotřebiteli nezaniká, a navíc se lhůta automaticky prodlužuje na 1 rok a 14 dnů.

V souvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů jsou neplatné formulace typu:

  • zboží je nutné vrátit v neporušeném obalu (pokud obal nebyl předmětem uzavření kupní smlouvy),
  • při osobním odběru zboží právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů zaniká.

3.     Chybějící informace o zákazu prodeje osobám mladším 18 let

Tento bod se týká hlavně e-shopů, které prodávají alkohol nebo tabákové výrobky. Provozovatel e-shopu musí v obchodních podmínkách uvést, že jeho výrobky nelze prodat osobám mladším 18 let.

4.     Chybějící informace o mimosoudním řešení sporů

Jako provozovatel e-shopu máte povinnost informovat spotřebitele o podmínkách a způsobech mimosoudního řešení sporů. Součástí těchto informací musejí být údaje o subjektu, který bude mimosoudní spory řešit.

5.     Neinformování zákazníků o změnách v obchodních podmínkách

Nezapomínejte spotřebitele včas (ideálně několik týdnů předem) informovat o změnách v obchodních podmínkách.

V samotných podmínkách je vhodné uvést způsob, jakým budete případné změny spotřebiteli komunikovat.

Pozor: Při změně obchodních podmínek má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy.

Špatně zpracované obchodní podmínky nebo podmínky s informacemi, které jsou v rozporu se zákonem, mohou vést k postihu podnikatele ze strany České obchodní inspekce. Proto si na jejich správnosti dejte záležet.

Pro založení e-shopu budete potřebovat živnostenský list nebo s. r. o. Chcete si ušetřit starosti se zakládáním nové firmy? Využijte ready-made společnosti.

Přečtěte si také:             

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru